Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Význam sestavy Rentabilita vlastního kapitálu

Sestava poměřuje velikost dosaženého zisku k celkovému množství kapitálu vloženého do podnikání majiteli společnosti. Vynásobením výsledné hodnoty stem se získá roční míra zhodnocení vlastníky vložených prostředků vyjádřená v procentech. Získanou hodnotu lze poté srovnávat s výnosy z jiných investičních příležitostí na trhu jako je např. nákup obligací či akcií, uložení peněz v bance apod.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea