Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Mzdy a personalistika

Zadání prostojů zaměstnanci

Chceme-li zadávat prostoje na straně 2 měsíčního souboru a údaj se zde nezobrazuje, je potřeba nejprve zadat procenta pro výpočet náhrady z průměru. V Obsluze /Nastavení/Změna implicitního nastavení na straně 2 v údaji "Prostoje – náhrady % z průměru" se zadá požadované procento pro výpočet.  Zde je možné zadat i další sazbu, při jejím vyplnění se v měsíčním souboru na straně 2 zobrazí dvě pole s procenty prostojů. V údaji  "Prostoje - % z průměru" se zadá počet hodin a po potvrzení se zobrazí dotaz: Změnit také hodiny celkem? a po zadání Ano dojde k úpravě odpracovaných hodin o zadané hodiny  prostojů.

Datum: 19. 3. 2020 Zpracoval: Pos Moduly: Mzdy a personalistika