Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Zákonné úrazové pojištění z nadlimitní částky

Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, přinesla v § 15a omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného – 48násobek průměrné mzdy. Toto omezení se však nevztahuje na výši základu pro pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti a nic nemění na povinnosti zaměstnavatele v případě pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání platit pojistné za zaměstnance i při dosažení výše uvedeného maximálního limitu. Tato skutečnost je ošetřena v distribuční verzi systému Byznys Win® ze dne 4.7.2008.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea