Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Změny v účetnictví příspěvkových organizací

Na základě novelizace zákona 563/1991 Sb. o účetnictví byly zavedeny tzv. vybrané účetní jednotky, mezi které patří organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Pro tyto organizace (s výjimkou zdravotních pojišťoven) dochází ke sjednocení principů účtování na základě nové vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Důvodem pro toto sjednocení, je integrace údajů těchto organizací do centrálního systému účetních informací státu k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vlastními požadavky na předávání účetních informací se zabývá nová vyhláška 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

Novelizace výše uvedených právních předpisů přináší některé výrazné změny, které budou mít dopad na každodenní účetní zpracování dat vybraných účetních jednotek. Mezi nejvýznamnější změnu je možno zařadit změnu směrné účtové osnovy, která mění některé používané účty a sjednocuje tak účetnictví příspěvkových organizací s ostatními vybranými organizacemi. V rámci směrné účtové osnovy došlo, mimo jiné, ke zrušení fondů v účtové třídě 9 a k jejich transformaci mezi zdroje krytí v účtové třídě 4. Účtová třída 9 bude nově celá využívána pro podrozvahovou evidenci, která je určitým způsobem řešen v rámci nové vyhlášky 410/2009 Sb.. Dle všech předpokladů bude vydán nový účetní standard, který se bude podrozvahovou evidencí zabývat. Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo – mimo jiné – také návrh převodového můstku mezi starou a novou směrnou účtovou osnovou. V tomto dokumentu je možno detailně zjistit veškeré, změny, které v účtové osnově nastanou. Další významnou změnou je kompletní přepracování odevzdávaných účetních výkazů a jejich rozsahu. Od 1.1.2010 nově budou muset vybrané organizace (kromě těch, které budou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu) odevzdávat Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o změnách vlastního kapitálu, Cash flow a Přílohu, která je oproti dřívějšímu období výrazně rozšířena. Všechny výše uvedené výkazy bude nutno předávat elektronicky na základě vyhlášky 383/2009 Sb..

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea

Podzimní webináře

Registrujte se zdarma na webináře o řízení výroby a novinkách v Byznysu

To mě zajímá
Zavřít