Přihlásit

Vše pro výrobní firmy

Vyrábíte tisíce kusů denně? Nebo se zaměřujete na kusové zakázky? Usnadníme vám řízení výroby bez ohledu na objem a velikost.

Zajistíme vám zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů. To vše v návaznosti na podpůrné a doplňující činnosti (obchod, konstrukce, technologie a další). Byznys přináší výhody při řízení v mnoha odvětvích, například strojírenství, elektrotechnika, papírenství, výroba nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárny, kovárny a další.

Strojírenská výroba – řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro CNC stroje nebo se systémy CAD.

Elektrotechnická výroba – úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku.

Plastikářská výroba – evidence jakostí výrobků – pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi – vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny, pomocný materiál.

Slévárenská výroba – kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb).

Výroba betonových prvků – specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení.

Pracovníci a podniková hierarchie v Byznys

Každá z úrovní ve firemní hierarchii potřebuje ke své práci jiné informace a data. Systém Byznys vám chce práci usnadnit, každému dává jen data nezbytná k jeho práci. Proto je rozdělen do několika modulů/ oblastí:

Specifické funkcionality Byznysu pro výrobní firmy

Technická příprava výroby (TPV) přináší úspory díky nízké chybovosti při opakovaném zadávání výrobních příkazů dle TPV, rychlejší a přesnější předběžné kalkulace zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout termíny dokončení zakázek a efektivnějšího využívání výrobních kapacit na základě plánů. Jejím základem jsou hierarchické kusovníky, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů, v jakém množství a jakými technologickými postupy se budou jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. V technologických postupech se určí potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a normové časy.

 

„Příprava výroby šetří váš čas
a zároveň zkracujete výrobní cyklus
finálních výrobků.“

Jednoduše zde:

Plánování výroby vám usnadní:

Sledování výroby vám dá informace o dílčích stavech dokončení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků.
On-line zadávání výrobních hlášení vám zpřehlední výkony jednotlivých pracovníků nebo celých výrobních týmů díky technologii čárových kódů a radiofrekvenčních čipů (RFID).

Chcete vědět více o systému Byznys?

Jan Voříšek

Jan Voříšek

Oddělení Péče o zákazníky

Tel.: + 420 734 860 391
E-mail: poz@byznys.eu

Napište mi, ozvu se vám obratem