MENU Zavřít

3 nejčastější problémy firem v roce 2022

  • 10. 5. 2023

Rok 2022 byl pro řadu podnikatelů bezpochyby náročným obdobím. Mohou za to nejen externí faktory globálních rozměrů, ale také nastavení interních procesů jednotlivých firem. Jako nejčastější problémy, se kterými se firmy vnitřně potýkaly, lze jmenovat skladové procesy, administrativní práci s dokumenty a schvalovací procesy. Známe jejich efektivní řešení. 

Jaký byl rok 2022 pro podnikatele? 

Rok 2022 byl pro český trh rokem plným výzev a překážek. Ekonomika se sice pomalu zotavovala z pandemie, ale mnoho firem stále trpělo důsledky i dalších nedávných krizí.  

Digitalizace se stala nutností pro většinu firem, ale mnoho z nich se s podnikovou transformací potýkalo a hledalo způsoby, jak se co nejlépe novým technologiím přizpůsobit. Navíc, inflace a zvyšující se náklady na suroviny zvýšily tlak na jejich ziskovost a efektivitu. Podnikatelé museli hledat nové způsoby, jak udržet své firmy životaschopné a zajistit jejich relevantnost v současné tržní situaci. 

Celkově lze říci, že rok 2022 byl pro podnikatele náročný, ale také přinesl nové výzvy a příležitosti pro inovace a budoucí růst. Jaké byly ty nejpalčivějších problémy, se kterými se majitelé firem v roce 2022 potýkali? A jaké příležitosti z nich plynou?   

1. Neefektivní skladové hospodářství 

Když se skladové hospodářství nedokáže efektivně vypořádat s příjmy a výdeji zboží, může to vést k zbytečnému hromadění zásob. Tento nadbytek zboží vede ke ztrátě prostoru na skladě, který by jinak mohl být využit pro jiné účely, nebo ke ztrátě hodnoty zboží z důvodu jeho zastarávání či poškození. Kromě toho může dojít až ke ztrátě zákazníků, jejichž objednávky jsou skladovými procesy ve finále ovlivněny.    

Celkově tedy neefektivní skladové hospodářství může znamenat pro firmu ztrátu zdrojů, zisků i zákazníků, což může mít významné dopady na jeho celkovou konkurenceschopnost a úspěšnost na trhu.  

Řešení? Automatizace skladových operací pomocí on-line čteček  

On-line čtečky si lze představit jako nejrůznější průmyslové terminály, tablety, případně jiná zařízení, které se dají využít a přizpůsobit tomu:   

  1. Jak je sklad zorganizovaný. 
  2. Jaké přesně operace a procesy v něm probíhají.  

On-line čtečky pomocí wifi sítě komunikují přímo se skladovým hospodářstvím v ERP systému a pokrývají klasické skladové operace jako jsou příjmy a výdeje zboží, změny lokací zboží či materiálu příp. změny informací o konkrétním produktu a specifikaci a umístění zboží ve skladu.  

Mezi přínosy patří:  

  • Zrychlení veškerých skladových činností  
  • Eliminace chybovosti (přirozeně při skladových operacích vzniká lidským faktorem) 
  • Velmi rychlé a účinné zaučení nových pracovníku ve skladě (on-line čtečka dokáže velmi sofistikovaně provádět zaměstnance skladem a vlastně přímo informovat, kde a na které pozici, který produkt např. k vyskladnění může nalézt 

2. Pomalá a nepřesná práce s přijatými dokumenty  

Když zaměstnanci tráví příliš mnoho času manuálním zpracováním a tříděním dokumentů, ztrácí se drahocenné zdroje, které by mohly být využity pro jiné úkoly. Kromě toho může nepřesnost a neschopnost rychle zpracovat dokumenty vést k chybám, které mohou být pro firmu finančně nákladné a mohou poškodit její reputaci.   

Řešení? Technologie vytěžování dokumentů 

Vytěžování dokumentů představuje řešení postavené na strojovém čtení dokladů.    

Př.: Pokud účetní obdrží do své e-mailové schránky poštu s přílohou v podobě PDF faktury, tak namísto ručního přepisování této faktury do ERP systému, přímo z e-mailu odešle fakturu k vytěžení. Výsledkem je automaticky vytvořený záznam faktury v ERP systému s načtenými údaji. A mimo to, mohou být k záznamu této faktury přiloženy i veškeré další přílohy, které byly v původním e-mailu přijaty.  

ERP systém Byznys nabízí specializovanou aplikaci na vytěžování dokumentů. Zjistěte více! 

 

3. Složité a málo transparentní schvalovací workflow  

Posledním z problémů je nedostatečná správa dokumentů a procesů, které vedou k určitému rozhodnutí. To vede k neefektivním a zbytečně složitým postupům, zpožděním v rozhodování a ztrátě transparentnosti procesů, což může mít negativní dopad na celkový výkon firmy.  

Řešení? Technologie schvalovacích procesů  

Funkce na schvalování procesů jsou nasazeny na procesy týkající se primárně přijatých faktur, kdy je nad konkrétním typem přijatého dokladu definované určité schvalovací workflow. To může záviset na výši dané částky na faktuře a různých dalších kritériích.   

ERP systém, který nabízí funkce na schválování procesů, dokáže:   

  • Autonomně celý schvalovací proces vyřídit. 
  • Distribuovat schvalovanou fakturu jednotlivým odpovědným lidem.  
  • Schvalovací proces je dostupný on-line, tedy přístupný všem zainteresovaným osobám kdekoliv v terénu.  

 

S ERP systémem Byznys tyto problémy překonáte  

Výše zmíněné problémy reflektují funkce v ERP systému Byznys, o které byl v roce 2022 ze stran uživatelů a zákazníků největší zájem. Vždy se snažíme podnikatelům pomáhat s překonáním nejrůznější výzev a překážek pomocí našich technologií.   

Pokud máte o zmíněné funkce zájem, kontaktujte nás skrze formulář níže nebo nám napište na e-mail obchod@byznys.eu. Rádi za vámi přijedeme a vše osobně představíme.  

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor