MENU Zavřít

4 největší ekonomické přínosy robotické automatizace procesů pro váš podnik

  • 22. 3. 2023

V dnešním konkurenčním světě je stále důležitější schopnost firem nejen srovnat krok s konkurencí, ale také ji předstihnout. Klíčem k tomuto cíli je zvýšení produktivity a efektivity vnitropodnikových procesů. Jedním z nejlepších způsobů je pak tzv. robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA), s jejíž pomocí lze automatizovat rutinní, opakující se procesy. Přinášíme přehled čtyř největších ekonomických přínosů RPA pro váš podnik.

Co je to RPA?

Robotická automatizace procesů (RPA) je označení pro technologie sloužící k automatizaci opakujících se a rutinních úkonů na základě definovaných pravidel a stanovené posloupnosti příkazů. V praxi se RPA uplatní v různých oblastech podnikání, kde je žádoucí automatizovat rutinní a opakující se úkony. Ty jsou v řadě firem vykonávány ručně, což odčerpává čas zaměstnanců a snižuje produktivitu celého podniku.

Přečíst článek s představením RPA

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

Největší ekonomické přínosy RPA

Přínos 1: Zvýšení efektivity a produktivity práce

Základním benefitem RPA je nahrazení lidské práce v procesech, kde dokáže software dané úkony vykonávat rychleji a efektivněji. V praxi se jedná například o vyplňování dat do formulářů, odesílání e-mailů, přepisování dat z různých systémů či faktur faktur. Všechny uvedené činnosti je možné s pomocí RPA zvládnout v řádu vteřin, díky čemuž se související procesy podstatně zrychlí.

Přínos 2: Minimalizace chyb

Lidský faktor je častým zdrojem chyb, které následně ve firmě způsobují zmatky, zpomalují procesy a odčerpávají kapacity nutné na jejich nalezení a nápravu. Překlepy ve fakturách, chybně vyplněná objednávka nebo třeba špatně zapsaný termín pak mohou způsobit i nemalé finanční ztráty a poškození reputace v očích klientů. Využití RPA oproti tomu chyby způsobené lidským faktorem zcela eliminuje díky automatizaci, což vám v dlouhodobém horizontu ušetří nemalé množství času i peněz a umožní vám rozšířit své služby o nové možnosti.

Přínos 3: Zvýšení kapacity podniku

Automatizace s pomocí RPA vám nejen ušetří mnoho času a práce, ale rovněž také umožní za stejný časový úsek zvládnout daleko více procesů než v minulosti. V praxi to znamená, že váš podnik zvládne odbavit více objednávek, vyřídit více dokumentů, obsloužit více zákazníků nebo podstatně zkrátit dobu potřebnou k administrativě nebo inventurám. Získáte tak solidní základ pro rychlou expanzi vašeho podniku.

Přínos 4: Flexibilita a rychlost reakce na změny

V atmosféře rychle se měnící situace na trhu je pro firmy klíčová schopnost rychle se přizpůsobovat novým trendům či rozšířit své kapacity při vyšším objemu zakázek a nepromeškat tak příležitost k růstu. Softwarové platformy nabízející nástroje pro RPA jsou obvykle plně škálovatelné a snadno se tak přizpůsobí takřka jakékoliv změně zátěže. Pomyslným robotům navíc nezáleží na tom, jakou činnost dělají – změnou nastavení automatizace procesů je můžete snadno využít pro zcela jiné úkoly a plynule se tak přizpůsobit změnám na trhu nebo jiným požadavkům zákazníků.

Chcete vědět více?

Pokud vás téma RPA zaujalo, ozvěte se nám přes formulář níže, případně navštivte článek na blogu Byznysu dostupný na odkazu níže. Kromě detailnější definice robotické automatizace procesů zde naleznete i více informací o vztahu RPA a ERP systémů, a budete se moci inspirovat příběhem zákazníka využívajícího RPA jako důležitou součást komplexního řízení celého podniku.

Zjistit více o RPA

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor