MENU Zavřít

Automatizací výroby ke zrychlení práce, úspoře času a většímu obratu

  • 11. 6. 2021

Hledáte způsob, jak zpřehlednit a zefektivnit výrobu ve vašem podniku? Nejlepším řešením, jak zautomatizovat řízení výroby, je využití ERP systému. Kromě zrychlení výroby tím zabráníte prostojům, snížíte chybovost a získáte dokonalý přehled o každodenním chodu podniku.

Výrobní podniky se dnes a denně potýkají s organizačními problémy týkající se všech aspektů výrobních procesů. Ať už se jedná o nepravidelné dodávky, chyby při zadávání dat způsobené lidským faktorem či zmatky ve vysokém počtu položek na skladě. Všechny tyto neduhy mají společný důsledek – finanční i časové ztráty. Jediným skutečně efektivním řešením těchto problémů je automatizace výroby pomocí ERP systému. Získáte tak jeden systém na přehledné řízení nejen výroby, ale celého podniku.

 

Vysvětleno na příkladu

Ve stejné situaci se ocitla jihočeská společnost ALFA výroba jednoúčelových strojů se sídlem v Písku. Ta zpočátku používala jednoduchý informační systém, ten ale s rozvojem výroby a růstem společnosti přestal stačit. Systém činil výrobu závislou na lidském faktoru a měl slabou legislativní i vývojovou podporu, postupem času tak začal brzdit další rozvoj firmy. V roce 2013 proto společnost začala hledat náhradu, kterou po půl roce nalezla v podobě ERP systému Byznys. Následovala několikaměsíční analýza, kdy konzultanti Byznysu zkoumali potřeby a specifika firmy, a v roce 2014 pak společnost systém nasadila do ostrého provozu. Díky tomu ALFA výroba jednoúčelových strojů získala přehledné řešení pro kompletní řízení firemní agendy včetně přesných finančních i materiálových kalkulací na základě aktuálních reportů.

Již v roce 2017 ale přišla ještě větší výzva v podobě rozhodnutí zautomatizovat logistiku v celé firmě. Jak říká Václav Špeta, softwarový inženýr společnosti: „Cílem našeho projektu bylo maximálně zautomatizovat sběr informací o procesech a pohybu dílů, lidí i veškeré manipulace tak, abychom nebyli závislí jen na tom, co do informačního systému vloží obsluha.“ Následovala důkladná studie, během které konzultanti Byznysu pomohli analyzovat firemní procesy a nalézt slabá místa.

 

Nezávislost na člověku a skvělý přehled

Výsledkem se stal komplexní ucelený systém implementovaný v roce 2018. ERP systém Byznys zde má plnou rozhodovací úroveň, kdy shromažďování dat z podpůrných systémů (zejména dopravníkového a skladového) a vstupních i výdejních míst probíhá zcela automaticky. Systém díky tomu není závislý na zadávání dat obsluhou. Na systém Byznys jsou napojeny i systémy zajišťující mechanizovaný pohyb a skladovou kapacitu výrobní haly, elektronické čtečky propojené se vstupními a výdejními místy pak umožňují snadný monitoring pohybu lidí, materiálu i výrobků.

„Největším přínosem je jednoznačně detailní přehled o tom, kde daná položka leží, co je s ní plánováno a zda splňuje časový plán práce s položkou. Mnoho procesů bylo zmapováno a zautomatizováno,“ popisuje nejvýraznější přednosti systému Václav Špeta. S nadsázkou dodává, že systém funguje jako „Velký Bratr“, který výrobu nejen sleduje, ale rovněž i udává instrukce pro pohyb lidí i zboží. V neposlední řadě si pak firma pochvaluje i práci konzultantů Byznysu, kteří kromě samotné realizace smluvených úprav systému přispívali i doporučeními, radami a návrhy.

„Splnil se mi sen, jak by to ve firmě mělo vypadat,“ hodnotí s úsměvem Zdeněk Kulič, majitel ALFA výroba jednoúčelových strojů.

Celou případovou studii si můžete prohlédnout zde.

 

Chcete i vy automatizovat svou výrobu?

Pokud uvažujete o automatizaci výroby, ERP systémByznys pro vás představuje ideální volbu sjednocující řízení výroby a řízení podnikové agendy do jednoho přehledného řešení. Snadno tak minimalizujete chybovost, zrychlíte firemní procesy a zoptimalizujete výrobu pro zabránění prostojům a ztrátám materiálu. Navíc konzultanti informačního systému Byznys vám budou k dispozici nejen při nasazení systému, ale také následně při rutinním provozu. Pomůžou vaší firmě růst.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor