MENU Zavřít

Bezchybné plánování výroby? Dosáhněte ho s ERP systémem

 • 25. 6. 2024
 • 7 minut čtení

Nedostatek zásob, zpoždění výroby a přetížení strojů či pracovníků – důsledky nedostatečného plánování výroby mohou být rozsáhlé. Vyzbrojte svou výrobu ERP systémem a získejte plnou kontrolu nad všemi aspekty výrobního procesu. Zjistěte, jak vám moderní ERP systém zpřehlední plánování, přípravu i průběh výroby, a přiveďte svůj výrobní provoz k dokonalosti.

Význam plánování výroby v moderní výrobě 

Plánování výroby určuje, jaké výrobky budou vyrobeny, v jakém množství, jakým způsobem a v jakém časovém úseku. Aby byl provoz hladký a efektivní, je důležité:  

 • Strategicky přidělovat zdroje, 
 • sestavovat detailní výrobní plány, 
 • zajistit plynulý průběh výroby. 

Bez pečlivého plánování hrozí chaos, zpoždění a zbytečné náklady. Výrobní závod bez řádného plánování může čelit nedostatku materiálů, přetížení strojů a neefektivnímu využití pracovních sil. Naopak, dobře naplánovaný výrobní proces umožňuje firmám efektivně spravovat zdroje, minimalizovat nákladymaximalizovat produktivitu.  

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

Jak ERP systémy zjednodušují plánování výroby  

Plánování a řízení výroby je díky digitalizaci a automatizaci jednodušší a efektivnější než kdy dříve. Moderní ERP systémy dnes umožňují kompletní elektronickou správu a automatizaci většiny výrobních procesů. Výsledkem je zrychlení výroby bez kompromisů na kvalitě.  

Automatizace objednávek zajišťuje dostupnost materiálů, sledování výroby v reálném čase poskytuje aktuální data a centralizace údajů umožňuje efektivní alokaci zdrojů. ERP systémy poskytují přesné informace, lepší koordinaci a rychlou reakci na změny ve výrobním procesu.  

Více o digitalizaci a automatizaci výroby

Klíčové funkce ERP pro efektivní plánování výroby 

ERP systémy přinášejí řadu klíčových funkcí, které zvyšují přesnost, efektivitu a flexibilitu ve výrobním plánování. Tyto funkce zahrnují:   

 • Automatizace objednávek: ERP systémy automaticky objednávají materiály v okamžiku potřeby, čímž eliminují zpoždění a chyby. 
 • Sledování výroby v reálném čase: Umožňuje živé sledování výrobního procesu a okamžitou reakci na problémy i změny. 
 • Optimalizace využití zdrojů: Efektivní přidělování pracovní síly, strojů a materiálů maximalizuje využití zdrojů a snižuje náklady. 
 • Predikce a analýzy: Pokročilé nástroje pro předpověď poptávky a analýzu dat umožňují efektivnější plánování a rychlé přizpůsobení se tržním změnám. 
 • Plánování údržby: Jednoduchá údržba strojů a zařízení snižuje neplánované výpadky a prodlužuje životnost vybavení. 
 • Správa zásob: Poskytuje kompletní přehled o zásobách, optimalizuje skladování a pomáhá snižovat náklady. 
 • Integrace s dalšími systémy: ERP systém se snadno propojí s CRM, účetnictvím i výrobním informačním systémem, což zajišťuje hladký tok informací a dat napříč firmou a poskytuje detailnější data pro strategické rozhodování. 
 • Plánování kapacit: ERP umožňuje optimální využití výrobních kapacit a minimalizaci prostojů. 

ERP systém Byznys: Pokročilé funkce modulu Řízení výroby 

Modul Řízení výroby ERP systému Byznys jde ještě dál. Nejenže poskytuje kompletní pokrytí celého výrobního procesu, ale také nabízí pokročilé funkce pro optimalizaci a zvýšení efektivity prostřednictvím digitalizace a automatizace výroby:  

 • Kalkulace výrobků: Detailní rozdělení nákladů na materiál, mzdy, režie a kooperace, spolu s plánovanými náklady a výnosy zakázek. 
 • Tvorba a kopírování technologických postupů: Usnadňuje opakované výrobní procesy. 
 • Plánovací plachta: Poskytuje okamžitý a přehledný pohled na stav výroby. 
 • Plánování zakázek: Umožňuje prioritní, jednotlivé i hromadné plánování. 
 • Hlášení operací přes terminály: Efektivní sledování a řízení výrobních operací v reálném čase. 

Případové studie úspěšného plánování výroby s ERP 

ERP systém Byznys již pomohl více než 1200 firmám optimalizovat podnikové procesy a dosáhnout lepších výsledků. Nyní se podívejme na dva konkrétní příklady, kde Byznys přinesl zásadní zlepšení v oblasti výroby.   

Jak ERP systém zefektivnil výrobu a zvýšil spokojenost zákazníků v ELO+ 

Před zavedením ERP systému se firma ELO+ potýkala s omezeními externích programů, které zpomalovaly výrobu a způsobovaly nepřesnosti.  

 

Integrace všech procesů do jednoho řešení v podobě ERP systému Byznys umožnila ELO+, využívat jeden systém, který sjednocuje řízení výroby, skladové hospodářství, ekonomickou agendu a další interní procesy.

Nyní firma využívá soustavu 6-7 terminálů pro efektivní sběr výrobních dat v reálném čase. Systém Byznys zaměstnancům okamžitě po přijetí objednávky zobrazuje skladovou dostupnost potřebného materiálu a informuje, zda je zakázka připravena ke spuštění výroby.      

„Chtěli jsme sledovat reálný čas výroby, abychom se ujistili, že námi nabízená kalkulace přesně odráží skutečný čas potřebný k výrobě. Tím si můžeme být jisti, že zákazníkovi poskytujeme přesné a smysluplné informace,“ říká Jiří Starý, jednatel firmy ELO+. 

 

ELO+ se tak zbavila se tak nepřesných, ručně vyplňovaných výkazů a získala možnost přesného odhadu času potřebného k dokončení zakázky. Přesné kalkulace umožňují sdělit zákazníkovi termín dodání prvních vyrobených kusů, což vedlo k výraznému zvýšení spokojenosti zákazníků.  

Jak ERP systém pomohl Strojírnám Kohout dosáhnout obratu 200 milionů Kč  

Před zavedením ERP systému Byznys se ve firmě Strojírny Kohout spoléhali na excelové tabulky. V roce 2011 přešli na systém Byznys a integrovali všechny procesy do jednoho řešení.  

Modul Řízení výroby nyní efektivně spravuje 21 CNC pracovišť. Plánovač, oblíbený jak u vedení, tak u zaměstnanců, převádí data do vizuálních Ganttových diagramů. Tyto diagramy poskytují přehledné schéma všech výrobních kroků a pomáhají s plánováním i zajišťováním kapacit a materiálů, čímž usnadňují monitoring výroby. 

Díky ERP systému Byznys dosáhly Strojírny Kohout vyšší efektivity, lepšího plánovánísprávy zásob. To vedlo ke snížení chybovosti a zvýšení produktivity, což pomohlo dosáhnout obratu 200 milionů Kč v roce 2019. 

Kromě funkcí ERP systému si firma také cení přístupu konzultantů. Jejich profesionální a vstřícná podpora umožnila plně využít možnosti systému a přizpůsobit ho specifickým potřebám firmy. 

 

„Nejvíce si cením podpory konzultantů. Jejich pomoc nám umožnila plně využít možnosti systému a přizpůsobit ho našim specifickým potřebám,“ říká Petr Vokál, technicko-obchodní manažer firmy Strojírny Kohout.  

 

Začněte již dnes 

Posuňte svou výrobu do 21. století. Získejte systém, ze kterého budete řídit nejen výrobu, ale celou vaši firmu. Klikněte na tlačítko níže. Ozveme se vám, probereme všechny možnosti a provedeme vás krok za krokem k digitalizaci a automatizaci vaší výroby. 

 

 Chci nezávaznou konzultaci

 

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor