MENU Zavřít

Co je to ERP systém?

  • 27. 8. 2021

Za zkratkou ERP se schovává anglické sousloví Enterprise Resource Planning, termín, který se dá přeložit jako plánování podnikových zdrojů.

ERP představuje podnikový software, který se postará o kompletní firemní agendu. Pod tím si můžete představit například následující oblasti: 

•    CRM a péče o zákazníky,
•    účetní systém a finanční řízení,
•    skladové hospodářství a evidence,
•    projektové řízení,
•    mzdový systém a personalistika,
•    doprava a logistika,
•    datový sklad a oběh dokumentů,
•    Business Intelligence a reportinf v Power BI,
•    výroba,
•    webové nástroje,
•    a systém pro servis a služby.

V praxi se místo označení ERP systém můžete potkat např. s pojmy podnikový informační systém nebo systém pro řízení podniku. Většinou se skládají z různých modulů, které jsou ovšem všechny součástí jednoho celku – systému. Díky tomu  jsou veškeré procesy provázané. Zároveň má díky tomu daná společnost k ruce jeden nástroj na řízení celé firmy a jeden sdružený zdroj všech dat.

ERP systém umí propojit veškerá oddělení a informace nejen shromažďovat, ale stejně tak i poskytovat všem zaměstnancům. Dle jejich potřeb nastavíte individuální uživatelská práva, která umožní přístup pouze k těm informacím (datům), které chcete s daným zaměstnancem sdílet. 

 

Stručně: Co jsou tedy nejdůležitější funkce ERP systémů?

•    ERP systém integruje všechny procesy potřebné k řízení společnosti . Představuje komplexní nástroj na řízení celé firmy.
•    ERP systém umožňuje komunikaci a provázání mezi různými podnikovými oblastmi, což vede k schopnosti systému poskytovat jediný zdroj informací a přesné vykazování dat v reálném čase.

 

Výhody, které ERP systém přináší

Mezi hlavní přínosy, které jsou všeobecnou motivací pro zavedení ERP systému do firmy, patří především snížení nákladů a zefektivnění provozu. Podíváme-li se pod pokličku těchto obecných benefitů, můžeme jmenovat například automatizaci, customizaci, digitalizaci, podporu růstu firmy a soulad s místní legislativou, který díky své vysoké míře automatizace ulehčí administrativním činnostem.

Vyspělá ERP řešení mají dnes k dispozici také webovou aplikaci, díky které mají uživatelé přístup do systému, i když zrovna nejsou v kanceláři. To umožňuje práci na home office nebo přístup k informacím v terénu. Více o výhodách, které vaší firmě ERP systém přinese, si můžete přečíst v článku na našem blogu .

Klíčovým parametrem při výběru ERP systému jsou také služby, které dodavatel poskytuje. Přečtěte si, proč je například důležitá péče konzultantů, na kterou se zaměřuje náš český systém Byznys.

 

Byznys, přední český ERP systém

ERP systém Byznys je výkonný ERP systém zaměřený na střední a větší podniky. Nejen, že disponuje všemi výše zmíněnými funkcemi, ale má i mnoho specifických nástrojů. Navíc se umí přizpůsobit vašemu podnikaní zcela na míru. Po ruce budete mít také náš tým zkušených konzultantů, takže se nemusíte bát implementace, údržby či přizpůsobování systému vašim nově vznikajícím potřebám. Proto péče je náš byznys.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor