MENU Zavřít

Compliance program: výhoda pro podnik i jeho zaměstnance

 • 8. 6. 2022

Za značnou výhodu v podnikové praxi lze v dnešní době jednoznačně považovat umění zajistit si dodržování interních podnikových předpisů a pravidel. Proč? Vyhnete se tak problémům, které mohou výrazně poškodit vaši pověst a promítnout se negativně například do vašich finančních ukazatelů. Účinné řešení - compliance program.  

Definice compliance programu 

Pokud hovoříme o compliance programu, máme na mysli tzv. compliance management systém, který by se dal definovat následovně. Jedná se o řízení interních podnikových aktivit takovým způsobem, aby bylo zajištěno dodržování všech nejen pravidel a předpisů stanovených podnikem, ale i zákonů a etických norem stanovených externími subjekty. Dojde tak k zamezení protiprávního jednání podniku, které by podnik mohlo poškodit jak z finančního, tak reputačního pohledu.  

Compliance program by měl být tedy nedílnou součástí každého podniku – jako přehledný interní soubor předpisů, pravidel, norem a zákonů. Zavedení takového programu je však prozatím pouze otázka intence daného podniku. Žádný český právní předpis mu tuto povinnost zatím neuděluje. Proč by tedy podniky měly věnovat svou pozornost této tématice a vynakládat finanční prostředky na zavádění takových programů?  

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

Je compliance program výhodou?  

Jak již bylo řečeno, v základu je compliance program pouhým souborem předpisů, které byly vyvinuty k zajištění souladu se všemi platnými pravidly, zásadami a zákony. Efektivní compliance program však nabízí mnohem více. Na výhody zavedení tohoto programu v rámci podniku lze nahlížet ze dvou základních perspektiv: 
 

 

 1. Z perspektivy podniku lze výhodu compliance programu shledávat především v:  
  • Proaktivní ochraně podniku před jeho finančním poškozením i poškozením jeho dobrého jména 
  • Zamezení odpovědnosti podniku za spáchaný trestný čin 
  • Zvýšení provozní efektivity
  • Zvýšení nákladové efektivity
  • Vytvoření centralizovaného zdroje informací a pokynů ohledně všech povinností v oblasti dodržování podnikových předpisů   
 2. Z perspektivy zaměstnance lze výhodu compliance programu shledávat především v:  
  • Povzbuzení zaměstnanců, aby hlásili potenciální provinění bez obav z postihu
  • Motivaci k čestnému a odpovědnému chování
  • Podpoře dodržování předpisů
  • Usnadnění lepší komunikace mezi odděleními a v rámci nich
  • Zvýšení pozitivního vnímání daného pracovního prostředí 

Co zajistí úspěch compliance programu?  

Vyvinutí podnikového systému pro sledování a řešení problémů s dodržováním předpisů, jejich důkladná dokumentace a vyšetřování, prosazování nápravných opatření a kontrola řešení daných stížností představují zajisté účinný postup v rámci compliance programu. Čeho všeho by se však tento postup měl týkat?  
 

Základními oblastmi, které problematika compliance pokrývá jsou především trestní odpovědnost právnických a fyzických osob, korupce, GDPR (ochrana osobních údajů), oblast pracovního práva, pravidla hospodářské soutěže, a z oblasti pracovněprávních vztahů především šikana a diskriminace na pracovišti (bossing, chairing, mobbing, staffing). Pokud v rámci vašeho compliance programu neopomenete právě na tyto oblasti, zajistíte si jeho efektivní funkčnost a praktickou účinnost.  
 

Problematika compliance a ERP systém BYZNYS 

V souvislosti s compliance programem lze zmínit iniciativu NNTB – whistleblowingovou českou softwarovou platformu, o které se můžete zde dozvědět více. Společnost Solitea, a.s. navázala spolupráci s touto inciativou a díky tomu, můžeme nabídnout všem uživatelům ERP systému Byznys 10 % slevu na pořízení aplikace NNTB 
 

Nepodceňte problematiku compliance a zařaďte tento program do svého podniku. Pro získání slevového kódu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu obchod@byznys.eu. 
 

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor