MENU Zavřít

Doplnění k příspěvku o změně zákona k nařízené karanténě zaměstnanci v modulu Mzdy a personalistika

 • 9. 4. 2021

V posledních několika dnech došlo v metodických doporučeních MPSV k některým úpravám aplikace již běžícího příspěvku ke karanténě, které jsme byli nuceni zapracovat do výpočtů v nové verzi programu. 

Ke změnám oproti verzi z 26. 3. 21 došlo :

 • v úpravě zaokrouhlení výše mimořádného příspěvku (pokud je příspěvek snížen o výši, kterou převyšuje součet náhrady mzdy a příspěvku spočteného podle počtu kal. dnů  90% spočtené průměrné mzdy za hodiny dpn, nově je upravený příspěvek zaokrouhlen na koruny dolů)
 • s ohledem na situaci, kdy je třeba pohlížet na izolaci navazující na karanténu (v případech, kdy ke vzniku karantény a návazné izolace došlo v březnu) jako na jednu sociální událost, byl upraven výpočet výše příspěvku v případě zadání karantény a izolace ve dvou řádcích tak, aby v tomto případě došlo k přepočtu příspěvku za úhrn obou řádků namísto jednořádkového výpočtu za jednotlivou nemoc
 • v neposlední řadě došlo také k vyjmutí mimořádného příspěvku z výpočtu exekucí a insolvencí

S ohledem na shora uvedené skutečnosti doporučujeme stáhnout verzi s datem pátku 9.4.21 nebo později.

Pro doplnění – další změnou, která vyplynula ze změn metodických pokynů je celkový přepočet příspěvku při přechodu z března do dubna, kdy se v dubnovém období v tomto případě má pohlížet na vyplacený příspěvek v březnu jako na zálohový a v dubnu se musí celkový výpočet provést znovu od začátku karantény v březnu.

Na tomto bodu pracujeme tak, aby byl ve verzi na konci dubna 2021.

Pokud tedy případy přechodu jedné sociální události z března do dubna budete mít zadané, je třeba si znovu pro zpracování dubnových mezd verzi stáhnout.

Vzhledem k nepřehlednosti různých možných situací souvisejících s touto legislativní úpravou, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost otázce rozhodování, zda jde či nejde o návaznou sociální událost a zda náleží či nenáleží vždy nová náhrada mzdy.

Na stránkách ČSSZ lze najít také vzorové příklady, kterými by se mzdové účetní měly pokud možno řídit, některé z nich pro názornost uvádíme dále.

Z tohoto pohledu je v programu pro zadávání tím rozhodovacím faktorem datum ve sloupci Nemoc od (buď je v druhém řádku zcela nové podle začátku druhé neschopenky – tj. nenavazující událost, nebo je datum podle původního vzniku první neschopenky – tj. navazující událost).

 

Přklady ze stránek ČSSZ:

Karanténa od 22. 2. do 26. 2. 2021, DPN covidová (tj. izolace) od 27. 2. (resp. 26. 2.) do 12. 3. 2021

 • U svého zaměstnance zaměstnavatel vidí příznak izolace na covidové DPN. Rovněž vidí, že předchozí případ karantény skončil dnem předcházejícím (může však být i stejný den) vystavení neschopenky pro izolaci.
 • Jde o dva případy karantény/DPN, v souladu s právní úpravou účinnou v daný den 27. 2. (resp. 26. 2.) je nelze považovat za případ jediný. Zaměstnavatel dvakrát vyplácí náhradu mzdy a od 5. do 12. 3. 2021 je nárok na příspěvek. (pozn., jiný výklad by rovněž pojištěnce poškodil, neboť při pokračování by byl příspěvek poskytnut pouze od 5. do 7. 3. 2021).

Karanténa od 15. 2. do 23. 2. 2021, DPN covidová (tj. izolace) od 24. 2. do 15. 3. 2021. Řešení je stejné jako v předchozím případě.

 U svého zaměstnance zaměstnavatel vidí příznak izolace na covidové DPN. Rovněž vidí, že předchozí případ karantény skončil dnem předcházejícím (může však být i stejný den) vystavení neschopenky pro izolaci.

 • Jde o dva případy karantény/DPN, v souladu s právní úpravou účinnou v daný den 24. 2. je nelze považovat za případ jediný (nemohu považovat vzniklou DPN za navazující). Zaměstnavatel dvakrát vyplácí náhradu mzdy a od 5. do 9. 3. 2021 je nárok na příspěvek. Poté navazuje nemocenské. (pozn., jiný výklad by rovněž pojištěnce poškodil, neboť při pokračování by nebyl příspěvek poskytnut vůbec).

Karanténa od 25. 2. do 28. 2. 2021, DPN covidová od 1. 3. do 15. 3. 2021. Řešení je stále ještě stejné jako v předchozím případě.

 • U svého zaměstnance zaměstnavatel vidí příznak izolace na covidové DPN. Rovněž vidí, že předchozí případ karantény skončil dnem předcházejícím (může však být i stejný den) vystavení neschopenky pro izolaci.
 • Jde ještě o dva případy karantény/DPN Zaměstnavatel dvakrát vyplácí náhradu mzdy a od 1. do 14. 3. 2021 je nárok na příspěvek. Poté navazuje jeden den nemocenského. (pozn., jiný výklad by rovněž pojištěnce poškodil, neboť při pokračování by byl příspěvek poskytnut pouze od 5. do 14. 3. 2021).

 Karanténa od 25. 2. do 4. 3. 2021, DPN covidová od 5. 3. do 15. 3. 2021

 • U svého zaměstnance zaměstnavatel vidí příznak izolace na covidové DPN. Rovněž vidí, že předchozí případ karantény skončil dnem předcházejícím (může však být i stejný den) vystavení neschopenky pro izolaci.
 • Jde o dva případy, protože DPN s příznakem izolace vzniklé za účinnosti tohoto zákona se považují za pokračování dříve nařízené karantény pouze, pokud i karanténa je z března 2021. Nárok na příspěvek tedy bude od 5. do 15. 3. 2021, tj. 11 dní.

 Karanténa od 1. 3. do 4. 3. 2021, DPN covidová od 5. 3. do 20. 3. 2021

 • U svého zaměstnance zaměstnavatel vidí příznak izolace na covidové DPN. Rovněž vidí, že předchozí případ karantény skončil dnem předcházejícím (může však být i stejný den) vystavení neschopenky pro izolaci.
 • Jde již o jeden případ karantény, protože u DPN vzniklé podle ošetřujícího lékaře dne 5. 3. 2021 již aplikuji úpravu mimořádného příspěvku a DPN s příznakem izolace vzniklé za účinnosti tohoto zákona mohu považovat pokračování dříve nařízené karantény. Nemohu postupovat tak, že jde o dva případy, právní úprava to nedovoluje. Nárok na příspěvek bude od 1. 3. do 14. 3. 2021, aplikuje se přechodné ustanovení.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor