MENU Zavřít

ERP systém Byznys vám výrazně usnadní projektové řízení

  • 28. 12. 2022

 Spolehlivá evidence úkolů, profesionální nástroje pro plánování a široká nabídka funkcí pro analýzu, monitoring i vyhodnocení projektů. To vše a mnohem více vám nabízí ERP systém Byznys v oblasti projektového řízení.

Proč potřebujete systém na řízení projektů? 

Velké i malé projekty obvykle zahrnují řadu souběžných činností, které je třeba náležitě řídit a koordinovat. Jednotlivá oddělení vašeho podniku se na projektu podílí v různém rozsahu a je na projektových manažerech, aby dokázali průběh všech složek projektu monitorovat a řídit.   

Bez vhodného informačního systému se projektové řízení může snadno proměnit v chaos, kdy projektoví manažeři pracně shánějí údaje o stavu jednotlivých úkolů, zatímco oddělení postupují nekoordinovaně a každé jiným tempem. Projekty se v takovém případě protahují, dochází k nedorozuměním a ve výsledku je v ohrožení nejen zdárný konec projektu, ale také vaše reputace u klientů. 

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

 Komu efektivní projektové řízení pomůže? 

 

  • Vedení firmy má vždy přehled o průběhu všech projektů, jejich výnosnosti a vlivu na vytížení kapacit podniku. 
  • Projektoví manažeři mají po ruce dostatek údajů a dat pro efektivní management, přidělování zdrojů a koordinaci jednotlivých projektových týmů. 
  • Zaměstnanci mají jasně stanovené úkoly, instrukce i termíny a díky rozsáhlé automatizaci ušetří nemálo času i práce, které mohou věnovat produktivnějším účelům. 

Proč mít projektové řízení v ERP systému? 

 Projektové řízení v ERP systému má výhodu provázanosti s dalšími agendami. Při řízení projektů tak můžete využívat data z účetnictví, personálních modulů, skladového systému, řízení výroby či CRM rozhraní. Platí to samozřejmě i opačným směrem – výstupy z projektů můžete zpracovávat i v ostatních firemních agendách bez nutnosti manuálního přenášení dat. Vše se totiž propisuje zcela automaticky a na řízení celé firmy i projektů vám tak stačí jen jeden ERP systém.  

 

Co v oblasti projektového řízení nabízí Byznys?  

V rámci ERP systému Byznys máte k dispozici širokou škálu funkcí a nástrojů, díky kterým můžete z jednoho rozhraní řídit a monitorovat níže uvedené oblasti:  

Definice projektů  

Snadno vytvoříte časový harmonogram projektů, stanovíte požadavky na lidské i materiální zdroje, alokujete kapacity, vyčíslíte náklady a určíte zodpovědné osoby i jednotlivé fakturační milníky. Díky jasně dané odpovědnosti a roadmapě projektu se zároveň i výrazně zpřehlední vnitropodniková komunikace. 

Plánování a sledování kapacit lidí i strojů  

Na jednotlivé projekty můžete přidělovat pracovníky, stroje i materiál dle jejich aktuální vytíženosti. Tu můžete sledovat v reálním čase a snadno tak kapacity přesouvat či sdílet mezi jednotlivými projekty pro co nejefektivnější využití. 

Plánování a monitoring nákladů a výnosů 

V reálném čase můžete sledovat i veškeré náklady, výnosy a fakturační milníky pro jednotlivé projekty. Pokročilé analytické nástroje Byznysu vám pak umožní sledovat výnosnost a porovnávat skutečné hodnoty se stanoveným plánem 

Dozor nad termíny a fázemi 

Samozřejmostí je perfektní přehled o současném stavu projektů a plnění jejich jednotlivých fází. Neméně snadno můžete sledovat i plnění termínů a díky jasně daným kompetencím vždy víte, kdo je za danou fázi projektu zodpovědný.  

Všechny uvedené agendy navíc můžete vy i vaši zaměstnanci sledovat online odkudkoliv na světě. Ke svým datům se tak dostanete kdykoliv je zrovna potřeba, a nezastaví vás ani práce z domova nebo nutnost pracovat na cestách. 

Upozornění na případné překážky 

Díky přehledu o stavu projektů jednoduše identifikujete případná problémová místa a můžete je vyřešit dříve, než začnou mít negativní dopad. 

Automatizace procesů 

Byznys řadu rutinních činností provádí automaticky na pozadí. Vy i vaši zaměstnanci tak nemusíte marnit čas manuálními úkony a můžete své úsilí nasměrovat tam, kde je ho nejvíce potřeba. Díky tomu tak vaše firma s přehledem zvládne uřídit i více projektů zároveň. 

 

Inspirujte se u spokojených zákazníků 

Projektového řízení v Byznysu využívá již dlouhá řada tuzemských firem, které s jeho pomocí úspěšně řídí rozsáhlé projekty doma i v zahraničí. Vynikajícím příkladem je podnik Montáže Brož, jenž díky Byznysu zvládá řídit projekty ve 30 státech světa. Ty největší z nich přitom čítají až 200 zaměstnanců a kladou tak vysoké nároky na administrativu a organizaci.    

S Byznysem ale Montáže Brož tyto nároky hravě zvládají, a to především v těchto oblastech: 

 

  • plánování projektů, 
  • nábor zaměstnanců, 
  • sledování kapacit, 
  • správa mezd, odměn a cestovních náhrad, 
  • skladové řízení, 
  • a řada dalších. 

Neméně užitečné je projektové řízení pomocí Byznysu i pro českou IT firmu Datasys. Ta implementací projektového řízení vyřešila nepříjemnou situaci, kdy se musela data do Byznysu přenášet ručně z deseti oddělených aplikací. To výrazně ztěžovalo reporting i řízení financí, a vedení společnosti si nemohlo udržovat přehled o chodu podniku.   

S Byznysem se ale podařilo všechny externí aplikace integrovat do jednoho řešení a řízení projektů výrazně zefektivnit. Jak říká sám obchodní ředitel Datasysu Martin Novák, pro něho samotného znamenalo zavedení projektového řízení v Byznysu velkou úsporu času: „Z devětadevadesáti procent nemusím dělat. Když si chci zobrazit faktury, jen si kliknu do reportu a můžu si faktury zkontrolovat. Mám to v grafu, mám tam vývoj nákladů oproti budgetu na základě denních aktualizací výkazů práce.“    

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor