MENU Zavřít

Nepodceňujte hodnotu, kterou přináší napojení skladu na ERP systém

  • 9. 11. 2023
  • 7 minut čtení

Tak zní doporučení od Michala Pecha, který se v oboru ERP systému pohybuje již přes 11 let. V rozhovoru na téma napojení skladů na ERP systém se rozpovídal o výhodách i výzvách tohoto kroku a připomíná, na co nezapomenout, pokud se firma pro integraci rozhodne. 

Integrace skladového hospodářství s ERP systémem se pomalu stává nezbytností pro zajištění plynulosti, přesnosti a efektivity firemních procesů. Jde o klíčový krok k dosažení lepší kontroly nad inventářem, optimalizaci zásobovacího řetězce a zvýšení celkové efektivity firmy.  

V tomto rozhovoru s Michalem Pechem, konzultantem ERP systému Byznys, prozkoumáme, jak může napojení ERP systému posílit skladové procesy, snížit provozní náklady a přinést podnikům konkurenční výhodu. Podíváme se na hlavní výzvy a výhody, které tento krok přináší, a poskytneme průvodce tím, co by měly firmy při zavádění této technologie očekávat. 

Pro začátek jen ve zkratce, jak byste popsal ERP systém a jak může pomoci podnikům v jejich operativních činnostech? 

ERP systém vnímám dnes už jako základní kámen každé dobře fungující firmy. Díky centralizaci dat v jednom systému může firma efektivně spravovat a rychle získávat potřebné informace. Po přihlášení do systému a aktivaci konkrétních funkcí nebo modulů je možné okamžitě získat přehled o aktuálním stavu a výkonu celé firmy. To usnadňuje strategické plánování a podporuje rychlé rozhodování na základě jasných a ucelených dat. 

Co jsou typicky největší problémy, kterým podniky v dnešní době čelí ve vztahu ke skladovému hospodářství? 

Jedním z hlavních problémů, které firmy řeší ve skladovém hospodářství, jsou občas zbytečně složité procesy. Časté jsou situace, kdy se pokyny vydávané v backoffice zdlouhavě realizují ve skladu, což může vést ke zpožděním a chybám při předávání informací. 

Dalším problémem je jednoznačně složitá cenotvorba. Ta může být přitom značně zjednodušena pomocí ERP systému, který umožňuje efektivně stanovit ceny na základě specifických kritérií a automaticky s nimi následně pracuje. 

V neposlední řadě velkou výhodou je integrace skladového hospodářství s e-commerce platformami, což firmám umožňuje lépe řešit problémy vzniklé online prodejem

Zmiňujete jako vhodné řešení těchto problémů napojení skladu na ERP systém. Jaké jsou hlavní výhody tohoto kroku? 

Napojení skladu na ERP systém přináší především větší přehlednost a efektivitu skladových procesů. Poskytuje uživatelům podrobné informace o položkách skladu, včetně jejich aktuálního množství, umístění a historie pohybu. Dále umožňuje monitorovat dobu potřebnou pro přeprodej položek, což vede k lepšímu plánování zásob a minimalizaci zásob ležících na skladě. Toto vše zvyšuje efektivitu a může vést k rychlejšímu obratu zásob a snížení nákladů. 

Říkáte, že sklad napojený na ERP systém vede ke snížení nákladů. Může to rozvést více? 

Napadají mne nákladové úspory zejména v procesu cenotvorby. V případě, že dodavatel změní ceny, ERP systém umožňuje rychlé přecenění zboží díky nástroji pro import ceníků a dalším speciálním nástrojům. Nové prodejní ceny mohou být aplikovány okamžitě, nebo nastaveny tak, aby automaticky nabývaly platnosti v určený den. 

Dále ERP systém usnadňuje automatizaci objednávání zboží, což vede k optimalizaci skladových zásob. Systém upozorní, když nějaká položka dochází a je potřeba ji doplnit, nebo naopak upozorní na nadbytečné zásoby, což pomáhá předejít zbytečnému vázání finančních prostředků ve skladu. Tyto funkce přispívají k lepšímu cash flow a snížení nákladů na skladování. 

Na začátku jste zmiňoval jako velkou výhodou integraci ERP systému s e-commerce platformami. Jaký to má dopad na sklady? 

Určitě velký. Toto propojení umožňuje automatické aktualizace informací o produktech na e-shopu, jako jsou ceny, dostupnost zásob, objednávky, faktury, obrázky produktů a mnoho dalšího. Snižuje se tím potřeba ručního zadávání dat a minimalizuje se riziko chyb. 

Stejně tak se mohou z e-shopu automaticky zakládat objednávky, které lze následně za domluvených pravidel automaticky napojit např. do WMS čteček. V ideálním případě se poté objednávka vyskladní bez jakéhokoliv zásahu člověka v backoffice. 

Můžete popsat proces napojení ERP systému na sklad? Jaké kroky jsou nezbytné a co bych měl jako podnikatel očekávat? 

Obvykle vše začíná důkladným zmapováním stávajících procesů a způsobu práce se skladovými doklady. Je důležité rozumět tomu, jak firma funguje, aby bylo možné ERP systém optimálně nastavit a přizpůsobit specifickým potřebám. Často to vyžaduje i určitou míru změny stávajících procesů, aby byly kompatibilní s novým systémem. 

Po úvodní analýze následuje fáze úprav a konfigurace systému. To může zahrnovat přizpůsobení softwaru, školení zaměstnanců, testování apod. Měl byste očekávat, že tento proces může vyžadovat čas a zdroje, ale pokud se to správně provede, napojení přinese nákladově efektivnější sklad. 

Říkáte čas a zdroje – o jaké konkrétně investici se bavíme? 

Nelze být konkrétní. Liší se to v závislosti na mnoha faktorech, jako je velikost firmy, specifické požadavky a rozsah funkcí, které firma potřebuje. Dále se to odvíjí od počtu uživatelů, kteří budou systém používat. Přestože je těžké určit přesnou částku bez detailní analýzy, očekávat ale lze, že se investice vrátí zpravidla do jednoho až jednoho a půl roku.  

Máte nějaké osobní doporučení pro podniky, které uvažují nad napojením skladu na ERP systém?  

Doporučuji firmám, aby nepodceňovaly hodnotu, kterou napojení skladu na ERP systém přináší. Přestože implementace může vyžadovat určitou investici, dlouhodobé přínosy v podobě zvýšení efektivity, snížení nákladů a lepšího přehledu ve skladových zásobách jsou obvykle významné. Je důležité nastavit realistická očekávání, připravit se na počáteční výzvy a být otevřený ke změnám procesů, které mohou být potřebné pro plné využití potenciálu systému. 

Na závěr, vy máte za sebou určitě řadu takových implementací. Prozraďte nám nějaký zajímavý příklad z praxe a jak dopadl? 

Setkal jsem se s mnoha zajímavými projekty, ale jeden, který stojí za zmínku, byla implementace WMS u firmy zabývající se zakázkovou výrobou. Zavedli jsme u nich systém, který využívá čtečky pro označení každého produktu šarží a sériovým číslem, což nám umožnilo vytvořit podrobnou skladovou evidenci, kterou ke svému podnikání potřebují. 

ERP systém Byznys v oblasti skladového hospodářství nabízí řadu modulů, které lze přizpůsobit téměř každému stylu podnikání a potřebám firmy. Např. již zmíněné čtečky jsou velmi oblíbeným nástrojem, který pro sklady nabízíme. 

Pokud máte zájem zefektivnit procesy i ve vašem skladu, ozvěte se nám pomocí kontaktního formuláře a rádi s vámi probereme možnosti.  

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor