MENU Zavřít

Nová legislativa v modulu Mzdy a personalistika

  • 25. 3. 2021

Podle nového zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě s platností od březnových mezd byla v rámci modulu Mzdy a personalistika tato nová legislativní úprava zapracována do verze, která je ke stažení od pátku 26. 3. 2021.

Podle znění zákona se karanténou rozumí též izolace.

Neschopenka bude zadávána standardně jako DPN s tím, že bude v oprávněných případech třeba zaškrtnout sloupec „Karanténa“ a zároveň i novou položku „S příspěvkem“. Stávající náhrada mzdy se zvýší o příspěvek spočtený za prvních 14 kalendářních dnů karantény/izolace a případně snížený na maximální limit 90% průměrného výdělku za hodiny této karantény/izolace.

O úhrn vyplacených příspěvků bude automaticky snížen odvod na sociální pojištění. Nový formulář a věta xml pro elektronické odeslání pro ČSSZ je též součástí verze.

V případě uplatňování „Antiviru A“ prověřte možnost uplatnění!

V podkladech částka za karanténu/izolaci nyní v programu figuruje a je snížena pouze na základní výši bez příspěvku, v tuto chvíli není jasné, zda je či není možné tyto případy pro program A uplatnit.

Z pohledu účtování bude o tuto částku snížena hodnota pojistného zaměstnavatele, z pohledu zaměstnanců bude na standardním výplatním lístku uvedena hodnota náhrady mzdy úhrnem a zobrazena částka příspěvku jako hodnota „z toho“.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor