MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.20.00 ze dne 22. 02. 2019

  • 22. 2. 2019

 Zkratka modulu

Popis novinky

DO

Formulář Spedice/Pořízení objednávky v modulu Doprava – při variantě zobrazení 1 dne, je nově grafické zobrazení dne, rozděleno po jednotlivých hodinách.

IN

V úkolu je nyní možné si nastavit, aby v případě odmítnutí úkolu byl zadavatel informován emailem.

MZ

Sestavy Přepočtené stavy dle činností jmenovitěPřepočtené stavy dle činností souhnně lze nově tisknout i za hospodářský rok.

MZ

Do nabídky Sestavy/Personalistka byla přídána nová sestava Mzdový výměr.

MZ

V sestavě Podklad pro povinný podíl OZP byly z počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, vyjmuty hodiny neodpracované z titulu čerpání dávky OTC a DLO.

MZ

Ze sestav vyvolaných z Měsíční nebo Kmenové karty (tlačítko Sestavy) byl odstraněn blok Úkolové mzdy zobrazující výstupy pouze za aktuální měsíc.

MZ

Sestavu Souhrnný výplatní lístek lze nově tisknout také v třídění dle střediska a výplatního střediska (vícenásobné pracovní poměry člověka se přiřadí k prvnímu nalezenému středisku člověka).

MZ

V tabulce dětí v Kmenové kartě je možné jednotlivé záznamy označit jako zneplatněné - zůstávají pak jen evidenčně a neukazují se ve výpisu dětí na formulářích.

MZ

Při zadávání dětí nebo data "Upozornit k" je nově upozorňováno na dosažení věku dítěte 18ti nebo 26ti let v nastaveném období.

ONL

Možnost označení dokumentu v CSD jako interní, nebo externí.

ONL

Jednotlivé konfigurace aplikace Byznys online 2.0 umožňují zobrazení seznamu a jeho převedení do souboru MSExcel. Funkce je automaticky přístupná pro každou konfiguraci a je možné ji uživatelsky vypnout.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor