MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.23.00 ze dne 31. 05. 2019

  • 31. 5. 2019

Zkratka modulu

 

CM

Nově jsou rozšířeny EDI struktury typu INVOIC ve formátu D01B o další záznamy položek NAD3 až NAD8.

CM

Do Systémového nastavení a údajů o firmě byl na záložku Systémové hodnoty přidán nový parametr Výpočet DPH, který řídí chování výpočtu DPH metodou shora (koeficientem z cen s daní). Platný od 1.4.2019 = chování výpočtu dle znění zákona o dani z přidané hodnoty ve znění od 1.4.2019.

CM

Pro daňová přiznání k DPH od měsíčního období 04/2019 (čtvrtletního období 02/2019) byla doplněna možnost výtisku formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 21).

CM

Nový vzhled základních tiskových sestav - upomínky, zápočty, odsouhlasení pohledávek a závazků, penalizační dopisy, příjemky, výdejky, dodací listy, přijaté a vydané objednávky a pokladní doklady. Možnost zvolit v systémovém nastavení jejich nabídku.

FA

Obdobně jako u faktur vydaných je nově přidán refresh (obnova) na detailu FP při pohybu v seznamu přijatých faktur.

IN

Do číselníku kategorií byla doplněna položka pro výběr barvy písma pro následné zobrazení v doplňku Byznys kalendář.

KP

Formulář pro zadání adresy depa pro přepravce GEIS (Nastavení údajů o přepravci) byl přesunut z tisku štítků na balík či tisku svozového listu do číselníku řad balíků pod tl. Nastavení (Nastavení API - tlačítko Adresa depa). Nově již nebude zobrazován při každém tisku štítku či svozového listu.

KP

Přidána podpora nového dopravce In Time.

KP

Upraven vzhled štítků pro tuzemské balíky České pošty.

MZ

číselníku funkcí byla položka Kód rozšířena na 5 míst.

MZ

V Nastavení byla navýšena částka, nad kterou je při provádění srážek mzda postižitelná bez omezení, z 9 643 Kč na 19 286 Kč dle nařízení vlády č. 91/2019 Sb. Ke změně dojde přechodem na období 06/2019.

MZ

Od 1.7.2019 je v účinnosti změna zákoníku práce týkající se zrušení karenční doby a snížení výpočtu výše pojistného na nemocenské placeného zaměstnavatelem ( ze 2,3% na 2,1%, tzn. celková výše pojistného se snižuje z 25% na 24,8%).

MZ

Nově je možné pořídit ruční krácení také u dovolené za kalendářní dny (pouze případ krácení za neomluvenou absenci)

MZ

Na Zápočtový list do části srážek byla přidána informace o tom, zda je uvedená srážka přednostní.

MZ

Pro každou srážku lze nově pořídit více informací přes tlačítko Popis srážky pod tabulkou srážek. Pokud pro např. pro exekuce nebude uveden žádný popis u příjemce v číselníku peněžních ústavů, použije se pro text do Zápočtového listu.

MZ

Do přenosu údajů z docházky PowerKey byly přidány nepřítomnosti SICK a STUD a nemocenské dávky DPN, OČR, OTC a DLO. Současně lze nově natahovat úkolové prémie, ztěžující vliv, hodiny vyrovnávacího období a stravné ve dvou sazbách.  

OB

Nově je možné odeslání všech nebo vybraných příloh svázaných s dokladem e-mailem společně s elektronickým dokladem.

ONL

Návrhář Byznys online 2.0: Pro uživatele s právem 6, je k dispozici nová funkcionalita Byznys online, pro možnost úpravy vzhledu jednotlivých formulářů: Webový návrhář formulářů, obdoba PUV v systému Byznys, jehož pomocí lze definovat objekty formulářů.

ONL

Vytvoření konfigurací pro správu Byznys online 2.0 z prostředí webu.

ONL

Správa nastavení gridu i v editačním gridu (ozubené kolečko) pro Byznys online 2.0: Nově je umožněno nastavení uživatelského gridu i nad položkami v detailu dokladu.

ONL

Konfigurace Úkoly pro Byznys online 2.0 podporuje obecný rozsah: Nabídka umožňuje provádět následující operace (Prohlížení existujících úkolů, Přidání nového úkolu, Opravu úkolu a rušení úkolu, Zjišťování stavu rozpracovanosti úkolu).

ONL

Nastavení intervalu pro refresh pro Byznys online 2.0: V uživatelském nastavení Barevné schéma“ je nově uživateli umožněno nastavení intervalu obnovení – akceptují se hodnoty vyšší 120 sekund.

SK

Přidána možnost odfiltrovat plně "vyvratkované" výdejky z nabídky k vyfakturování a z nabídky k opětovné vratce.

   

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor