MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.24.00 ze dne 28. 06. 2019

  • 28. 6. 2019

 Zkratka modulu

 

BO

Ve verzi systému Byznys B6 je nyní možné pořízení neidentifikovaných plateb při zpracování bankovního výpisu. Jedná se o platby, u kterých není známo od koho přišly/komu byly určeny. Neidentifikované platby se dále evidují v modulu Fakturace v nabídkách Neidentifikované přijaté platby / Neidentifikované poskytnuté platby a pracuje se s nimi obdobně jako se zálohami.

CM

Číselník pracovníků je nyní editovatelný i pro uživatele s nastaveným právem Edit. číselníkůPřístupových právech.

CM

Byly doplněny klávesové zkratky v kombinaci s myší na zapnutí/vypnutí různých Filtrů v tabulce (gridu) a zapnutí/vypnutí Režimu označování (pro XLS export apod.).

FA

Do menu Odběratelské přibyla nová nabídka Nedobytné pohledávky. Slouží ke generování opravných daňových dokladů k nedobytným pohledávkám dle ustanovení § 46 a násl. ZDPH (pro pořízení původních opravných daňových dokladů v insolvenci dle původního ustanovení § 44 ZDPH platným do 31.3.2019 bude nadále sloužit typ faktury OPI a OPV v Pořízení faktury).

FA

Při pořízení/opravě Zápočtu bylo umožněno započtení záloh (popř. neidentifikovaných plateb).

KP

Přidána podpora nového dopravce Toptrans.

MZ

Na Výplatním lístku a Souhrnném výplatním lístku se nově do počtu stravenek tiskne také Počet 1 a Počet 2 zadaný pomocí nabídky Hromadné pořizování/Stravné.

MZ

Sestavy  Sociální zabezpečení/Nemocenské dávky IV a Roční nemocenské dávky I byly rozšířeny o výpočet náhrady mzdy.

MZ

Do formuláře sestavy Zákonné srážky - roční byl přidán checkbox Vynechat vyrovnané srážky.

MZ

Do formuláře číselníku pracovníků nad kmenovou kartou byl přidán checkbox Označení.

OB

Doplněny informace k tématu Změny Zákona o DPH od 1. 4. 2019 v systému Byznys.

   

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor