MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.25.00 ze dne 30. 08. 2019

  • 30. 8. 2019

 Zkratka modulu

 

BO

Číselník Pevné texty pro výpisy umožňuje přes Úpravu zobrazení přidat položky Obchodní případDimenze 1-5 (v případě existence pluginu Dimenze). Při automatické likvidaci bankovních výpisů jsou, při spárování řádku výpisu s definovanými pevnými texty, hodnoty Obchodní případ a Dimenze automaticky dotaženy do řádků výpisu a využity následně v účetní likvidaci výpisu. Ve verzi systému Byznys B6 je možné využít číselník Pevných textů pro dotažení hodnot při Přímé likvidaci bankovních výpisů a v opravě Korekce - Automatické likvidace.

CM

Možnosti filtrování údajů v tabulce rozšířeny o volbu Dočasné zrušení/vrácení filru. Tato funkce dočasně vypne aplikované filtry a následně umožňuje jejich opětovné zapnutí.

CM

Přístupová práva rozšířena o parametr Zákaz editovat účtový rozvrh, parametr lze nastavit pro uživatele nebo skupinu uživatelů s právem 4 do Účto, při zapnutí parametru uživatel nemůže přidat, rušit účty ani zakládat a rušit Účtový rozvrh.

FA

Nyní je faktura přijatá typu Z zahrnuta do nového výpočtu DPH dle legislativy od 1.4.2019. Tzn. při nastavení Výpočet DPH: Platný od 1. 4. 2019 jsou hodnoty DPH počítány pomocí koeficientu shora (pomocí zpřesněného nezaokrouhleného koeficientu).

FA

Sestava Saldokonto po partnerech byla rozšířena o možnost zobrazení v měně.

FA

Nově je možné v automatické generaci upomínek odeslat emailem s upomínkou i PDF soubor upomínané faktury.

KP

Pro API službu dopravce Zásilkovna se při natažení XML souboru (tlačítko Aktualizuj z webu v Číselník výdejních, podacích a svozových míst) již neplní pole Alternativní název.

KP

Prostřednictvím uživatelské úpravy Skenování NAPS2 je umožněno vyvolat skenování dokumentu do PDF pomocí volně dostupného programu Not Another PDF Scanner 2 přímo z vybraných prvotních dokladů, a následně tento naskenovaný dokument připojit k prvotnímu dokladu jako přílohu. Pro zakoupení uživatelské úpravy prosím kontaktujte obchodní oddělení.

MZ

Výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství byl aktualizován dle platného vzoru.

MZ

Sestavy Hrubé mzdy 1, Hrubé mzdy 2Hrubé mzdy 1+2 nově umožňují zobrazení dat po jednotlivých měsících.  

MZ

Nově je v Kontrole údajů upozornění, kdy pracovník s rodným číslem má více osobních čísel s rozdílnými čísly účtu.

MZ

Do Zápočtového listu přidána možnost zadání počtu měsíců pro uplatnění životního minima při odstupném. V Kontrole údajů se zobrazuje oznámení, že pracovník má zákonnou srážku a současně obdržel odstupné.    

MZ

V Kmenových kartách a na sestavách došlo k přejmenování výpočtových kategorií.

MZ

Byl upraven podle nového vzoru formulář Hlášení plátce daně

MZ

Na Kmenovou kartu na záložce Statistika byla přidána možnost zavedení číselníku provozoven (hl. pro účely ÚNP, případy, kdy se v jednom okresu vyskytuje více provozoven).

MZ

V číselníku Účetní likvidace mezd je po zapnutí volby účtování po pracovnících možno hromadně označit nebo odoznačit řádky likvidace.

MZ

Ve výjimečných případech, kdy jsou vypláceny roční platy za delší dobu než jeden rok, je možné v Servisu / Roční plat - podklad pro průměry-  zadat korekce se kterými je následně počítáno při výpočtu průměrů na náhrady v uzávěrce.

MZ

Sestavy Rekapitulace odpracované dobyRekapitulace odpracovné doby po zaměstnancích byly rozšířeny o evidenci položek Sickdays.

MZ

Formulář Potvrzení pro účely výživného byl rozšířen v části 19 o zobrazení příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění

MZ

Při odškrtnutí parametru "Podepsal prohlášení" se nově zruší všechny doposud zaškrtnuté daňové slevy i záznamy pro daňové zvýhodnění na záložce Děti.

PO

V hlavičce Pokladního dokladu a soupisu pokladního dokladu je rozšířen Text na 60 znaků.

   

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor