MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.55.00 ze dne 27.05. 2022

  • 26. 5. 2022

Zkratka modulu

Popis novinky

 

MZ

Do menu Zpracování/Příkazy k úhradě/Vyhotovení příkazů-dobírky byla přidána možnost pro vyhotovení součtovaného příkazu k úhradě pro zaměstnance s více pracovními poměry.

MZ

Vzhledem k novému formuláři Oznámení o skončení zaměstnání pro ČSSZ byl upraven číselník důvodů ukončení pracovního poměru v Kmenovém souboru.

MZ

Nový formulář ONZ pro ČSSZ byl rozšířen o nové funkčnosti. V případě, kdy je vyplaceno odstupné, se hlídá vyplnění informace o tom, zda bylo odstupné vyplaceno v plné výši. Dále lze při tisku ONZ označit jako dobu důchodového pojištění i dny do konce pracovního poměru, které zasahují až do dalšího měsíce mezd. Na základě rozšíření důvodů ukončení pracovního poměru v Kmenovém souboru došlo také k provázání těchto důvodů s formulářem. Poslední novinka na formuláři se týká možnosti připojení přílohy, která se stane součástí xml věty.

MZ

U paušálů, které mají ve vlastnostech rozpad na více kvartálů při výpočtu průměrů, je nově informace o počtu kvartálů uvedena v Číselníku paušálů ve sloupci "Do prům." (kódy 670-675).

MZ

U formulářů ELDP a ONZ se nově naplňuje u cizinců do místa narození také stát narození uvedený na první straně Kmenové karty (jen je-li jiný než CZ).

MZ

Byla upravena Příloha k žádosti o dávky pro speciální případy navazujících nemocí. Jako číslo rozhodnutí se nově uvádí číslo té DPN, u které je dosažen 15.kalendářní den nemoci.

MZ

Do Číselníku uživatelských paušálů byl nově přidán sloupec ISPV. Doposud bylo předpokládáno, že každý uživatelský paušál je součástí sloupce MZDY, nyní je možné parametr odškrtnout a tím konkrétní paušál z výkazu ISVP vyloučit.

MZ

Do sestavy Měsíční daň z příjmu a Roční daň z příjmu byla přidána informace o tom, zda zaměstnanec v daném měsíci měl zaškrtnutý parametr "Podepsal prohlášení k dani".

MZ

V sestavě Nezahrnutých přímů v sociálním pojištění je nově započítávána i záporná mzda (např. díky přečerpané dovolené).

MZ

Byla provedena úprava sestavy Zdravotní pojištění pro zpětné tisky.

OB

Mikrobalíček - Bezpečnostní pojistka (autorizace bankovních účtů obchodních partnerů)

PO

eKasa - změna metodiky zaokrouhlování hotovostních plateb - Slovenská legislativa

SK

Komunikace s dopravci - Nové API České pošty ve formátu JSON

SK

Vylepšení mikrobalíčku - Byznys Objednávky plus

UC

Mikrobalíček - Byznys Inventarizace účtů

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor