MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.59.00 ze dne 27.10. 2022

  • 26. 10. 2022

Zkratka modulu

Popis novinky

 

FA

Možnost nastavení zaokrouhlování zahraničních faktur na 0,05 - v implicitním nastavení a číselníku zaokrouhlování v měně

MZ

Byly aktualizovány hodnoty nezabavitelných částek pro výpočet zákonných srážek od 1.10..2022.

MZ

Sestava Ostatní náklady k rozpadu byla rozšířena o střediskový rozpad bez čísla zakázky zadaný na záložce Časová mzda přímá

MZ

V Servis/Pořizování minulých měsíců je již možné pro zobrazení na mzdovém listu zpětně korigovat počet pracovních dnů náhrady mzdy při DPN. Dále byla  nově přidána pole pro korekci Hodiny dovolené a Hodiny svátků. Nově je možné také korigovat druh dobírky.

MZ

Byl vytvořen nový kód srážky 918 - Přikázání peněžité pohledávky, který má sloužit pro možnost sražení mimořádných částek, které nevchází běžně do výpočtu dle pořadí srážek při exekucích a insolvencích (vratky z ročního vyrovnání a další).

MZ

U příspěvkových organizací byl rozšířen Platový výměr o automatické natažení specializačního příplatku zadaného kódem 465

MZ

Pro možnost zadání jiného procenta u při používání služebního vozidla pro soukromé účely (vozidla na elektrický pohon) je stále používán paušál 789 Služební auto. Pro tento účel byl jen upraven název - ponechána obecně značka % již bez uvedení výše. Do paušálu se pak pořizuje odpovídající částka pořizovací hodnoty a daného procenta podle typu vozidla.

MZ

Pro výpočet exekucí při výplatě odstupného byl upraven výpočet. Doposud bylo uplatněno nezabavitelné minimum za aktuální měsíc a dále za tolik měsíců, za něž náležel násobek odstupného. Dle nového výkladu došlo k úpravě tak, že se spočte srážka bez odstupného a následně se  dle násobků odstupného spočtou dílčí srážky za každý další měsíc odstupného zvlášť.

MZ

Na formulář Souhrnného výplatního lístku byl přidán checkbox "Způsob dobírky u jednotlivých PP". Při jeho zatržení se v každé části s údaji jednotlivého pracovního poměru vytiskne informace o výši a nastaveném způsobu  dobírky ("Na účet","V hotovosti",...).

MZ

Sestava Hrubé mzdy/Měsíční položky výběrem byla rozšířena o možnost zobrazení stravenkového paušálu.

MZ

Do číselníku důvodů ukončení pracovního poměru v Kmenové kartě byl přidán nový kód.23 - Ukončení prac. poměru cizince (§48/3). Do Oznámení o skončení zaměstnání vstoupí jako kód 1.

MZ

Potvrzení důchodových dob do konce pracovního poměru na Oznámení o skončení zaměstnání pro OSSZ bylo změněno - dosud bylo třeba zaškrtnout příznak, nově se systém na tento požadavek automaticky dotáže.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor