MENU Zavřít

Novinky ve verzi 4.73.00 ze dne 26.1.2024

  • 26. 1. 2024

Kompilace 4.73.00 ze dne 26. ledna 2024

 

Zkratka modulu

Popis novinky

CM

Nový tiskopis DPH - vzor č. 24

MZ

Sestava Přehled mzd. položek upravena pro zobrazení nových uživatelských paušálů 751-770

MZ

Sestava Potvrzení o dani srážkou upravena pro implicitní nabízení formátu A4

MZ

Dovolená pro DPP a DPČ od roku 2024

MZ

Od 24.1. zpřesněn výpočet poměrného nároku na dovolenou (nárok spočten z úvazku*počtu týdnů dovolené nezaokrouhleného nahoru, zaokrouhleno je zobrazení ročního nároku až v kmenové kartě).

MZ

Nové paušály pro možnost zadání částek za práci na dálku 803  home office a 804 Úprava nadlimitu home office

MZ

Legislativní hodnoty pro rok 2024 - Maximální vyměřovací základ na SP, obnovení platby zaměstnance na nemocenské pojištění na 0,6%, nové redukční hranice náhrady mzdy při DPN, navýšení sazby pro odvod na SP za záchranáře

MZ

Pro rok 2024 došlo ke zrušení daňové slevy na studenta a manželku, pro slevy na pojistném platí nová výše průměrné mzdy, byla upravena daňová tabulka

MZ

Nastaveny nové hodnoty minimální a zaručené mzdy , zvýšen limit pro osvobození částky za stravenkový paušál a také limitu osvobozené náhrady za home office.

MZ

Upraveny hodnoty pro výpočet nezabavitelného minima pro výpočet exekucí a insolvence

MZ

Dva nové kódy Nepeněžní benefit do limitu - 805 (tj.D-, ZP-,SP-) a Nepeněžní benefit nad limit - 806  (tj. D-, ZP-, SP-) -  možnost zadání částek přiznaných nepeněžních benefitů

MZ

Částka pro odpočet ze základu zdravotního pojištění u firem zaměstnávajících alespoň 50% zdravotně znevýhodněných osob byla navýšena 01/2024: 15 440

MZ

Sestava Potvrzení pro peněžní ústavy byla rozšířena o nové prvky

MZ

Nový paušál 687-Jubilea  nepeněžní (ZP+, SP+, D+). Částka zde zadaná  se nevyplácí, navyšuje se o ní daňový základ a základy na ZP a SP stejně jako u paušálu 781 Nepeněžní plnění. Na výplatnici a v rekapitulaci vstupuje do řádku Nepeněžní plnění.

MZ

Od 1.1.2024 je sjednoceno přidanění a platba pojistného u příspěvku zaměstnavatele na stravenky obdobně jako dosud u stravenkového paušálu

MZ

Možnost nastavit automatický výpočet náhrady za home office (v nastavení sazba Náhrada za home office 4,60 Kč, na Kmenové kartě na záložce Příplatky volba Náhrada za home office s možností zadání částky na hodinu, na Měsíční kartě položka Náhrada za home office pro zadání počtu hodin (nabídne se, pokud bude v Kmen. kartě/Příplatky zaškrtnuto). Po výpočtu částky porovnáno s limitem dle nastavení. Pro natažení z doch. systému je určeno kódem 263 Náhrada za home office (hod).

MZ

Podrobná evidence nepeněžních benefitů - zakoupené rozšíření - zadání přes uživatelské paušály s příznakem Benefit. Dochází k hlídání paušálů v součtu na osvobozenou výši 1/2 průměrné mzdy. Součástí je sestava s těmito záznamy a zápočet do osvobozených příjmů nebo do účetních záznamů.

MZ

Vzory formulářů pro daňovou oblast, které byly zveřejněny k datu verze (Prohlášení k dani, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Potvrzení o dani srážkou, příloha č.1 k vyúčtování daní). Prozatím nebyl vydán vzor např. pro Potvrzení o zdan. příjmech a sražených zálohách na rok 2024.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor