MENU Zavřít

Celostátní výkazy pro rok 2008

Publikováno: 3. 4. 2008


Dne 21. 12. 2007 v částce 109 Sbírky zákonů, byly novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. a 505/2002 Sb. byly provedeny změny ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a  ztrát a směrné účtové osnově.

 

Ve výkazech pro podnikatele, které upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. jsou následující změny:

 

Ve výkazu Rozvaha byl změněn název položky B.II. 5. na Dospělá zvířata a jejich skupiny, dále C.I.4. na Malá a ostatní zvířata a jejich skupiny.

 

Výkaz zisků a ztrát byl nezměněn.

 

Ve směrné účtové osnově byl změněn název účtu u  účtové skupiny

l        55 - Odpisy, rezervy komplexní náklady příštích období a  opravné položky v provozní oblasti

l        57 - Rezevy a opravné položky ve finanční oblasti.

 

Toto jsou drobné kosmetické úpravy, které byly zapracovány do výkazů pro podnikatele s účinností 1.1 2008.

 

 

Ve výkazech pro příspěvkové organizace, které upravuje vyhláška č. 505/2002 Sb. Jsou následující změny:

 

Ve výkazu Rozvaha byly přidány nové položky.

 

V aktivech v oddělení B.2. Pohledávky, za položku Ostatní pohledávky jsou 2 nové položky

l        Pohledávky zaniklé ČKA

l        Pohledávky z výběru daní a cel.

V oddělení B.3. Finanční majetek, za položku Vklady v  zahraniční měně v tuzemských bankách jsou 3 nové položky

l        Součty spravovaných prostředků

l        Sourhnné účty

l        Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy.

V oddělení B.4. Účty rozpočtového hospodaření..., za položku Manka a škody jsou 4 nové položky

l        Úroky

l        Penále a poplatky

l        Kurzové ztráty

l        Finanční náklady.

Změna zasáhla i pasiva a to oddělení D.3. Krátkodobé závazky. Za položku Ostatní závazky jsou 4 nové položky

l        Závazky zaniklé ČKA

l        Přijaté zálohy daní

l        Závazky z výběru daní a cel

l        Závazky ze sdílených daní a cel.

 

Výkaz zisků a ztrát byl nezměněn.

 

Do směrné účtové osnovy byly přidány nové účty z důvodu rozšíření výkazu Rozvava.

Účtová skupina 24 – Ostatní bankovní účty

247 - Účty spravovaných prostředků

248 - Souhrnné účty

249 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy

 

Účtová skupina 31 - Pohledávky

317 - Pohledávky zaniklé ČKA

318 - Pohledávky z výběru daní a cel

 

Účtová skupina 32 - Závazky

326 - Závazky zaniklé ČKA

327 - Přijaté zálohy daní

328 - Závazky z výběru daní a cel

329 - Závazky ze sdílených daní a cel

 

Účtová skupina 47 - Ostatní náklady

471 – Úroky

472 - Penále a poplatky

473 - Kursové ztráty

474 - Finanční náklady

 

-         tato účtová skupiny včetně syntetických účtů je zcela nová

 

Toto jsou veškeré úpravy, které byly zapracovány do výkazů pro příspěvkové organizace s účinností 1.1 2008.

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

Hotline Byznys

Po–Pá: 07:00–17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po–Pá: 08:00–15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Objevte výhody ERP systému Byznys

S Byznysem budete mít všechny firemní agendy pod jednou střechou.
Navíc se o vás bude starat tým odborníků a nezůstanete s ničím na holičkách.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor