MENU Zavřít

DPH u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení

Publikováno: 10. 6. 2008


DPH u stavebních a  montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení

Ustanovení § 48a zákona o DPH vymezuje sazby daně u staveb pro sociální bydlení. Kdy se uplatní základní sazby daně?

Při poskytnutí stavebních a  montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení (§ 48a odst. 1 zákona o DPH).

Výstavbou se pro účely tohoto ustanovení rozumí vznik bytu, rodinného domu, bytového domu, bytu pro sociální bydlení, rodinného domu pro sociální bydlení, bytového domu pro sociální bydlení nebo ostatních staveb pro sociální bydlení vymezených samostatnými zákony, kdy objednatel je obvykle prvním vlastníkem nové věci nebo bytu.

Snížená sazba daně se uplatní:

·       Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s  výstavbou nebo opravou staveb pro sociální bydlení.

·       Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s  výstavbou nebo opravou příslušenství staveb pro sociální bydlení, a to též při výstavbě samostatného příslušenství k již existující stavbě, která odpovídá vymezení stavby pro sociální bydlení.

·       Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení za podmínky, že se nezmění vymezení stavby pro sociální bydlení podle § 48a zákona o DPH, případně že dojde ke změně na bytový dům, rodinný dům nebo byt.

·       Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na společných částech stavby pro sociální bydlení, nebo v prostorech staveb pro sociální bydlení, které nejsou určeny pro bydlení.

·       Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

Základní sazba daně se uplatní:

·       Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s  výstavbou plošné stavby.

·       Pro činnosti nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a  kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o DPH, pokud jsou samostatným zdanitelným plněním.
Pokud jsou tyto služby poskytovány jako nedílná součást služby jiné, např. provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné služby - oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá služba.

 

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

Hotline Byznys

Po–Pá: 07:00–17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po–Pá: 08:00–15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Objevte výhody ERP systému Byznys

S Byznysem budete mít všechny firemní agendy pod jednou střechou.
Navíc se o vás bude starat tým odborníků a nezůstanete s ničím na holičkách.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor