MENU Zavřít

Novela zákona o Platebním styku a související zákonné změny

Publikováno: 13. 5. 2009

V souvislosti s změnou zákona o platebním styku, který – mimo jiné – zpřesňuje lhůty pro provádění převodů peněz mezi jednotlivými účastníky platebního styku, byla také schválena novelizace zákona o správě daní a poplatků, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěnío pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Vzhledem k tomu, že účinnost schválených změn výše uvedených zákonů je od 1.11.2009, rádi bychom Vás v souvislosti s tím informovali o jedné významné změně, která novelizací uvedených právním norem nastává. Od 1.11.2009 bude za den platby plnění dle výše uvedených zákonů (daně, pokuty, penále, pojistné na sociální a zdravotní pojištění.........) považován den, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb. To v praxi znamená, že již nebude stačit – jako doposud – podat příkaz k úhradě na uvedená plnění v den jejich splatnosti.

Od 1.11.2009 bude již nutno při podání příkazu zohledňovat lhůtu, kterou mají banky pro realizaci jednotlivých převodů peněžních prostředků, která je kromě základní lhůty u elektronického příkazu (nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu) ovlivněna také provozní dobou poskytovatele peněžních služeb (banky).

Z tohoto důvodu doporučujeme podávat příkazy k úhradě s dostatečným předstihem, tedy nejlépe dva dny před splatností povinných plateb.

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

Hotline Byznys

Po–Pá: 07:00–17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po–Pá: 08:00–15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Objevte výhody ERP systému Byznys

S Byznysem budete mít všechny firemní agendy pod jednou střechou.
Navíc se o vás bude starat tým odborníků a nezůstanete s ničím na holičkách.

Systém Byznys vám přináší Seyfor