MENU Zavřít

Solitea Byznys – ideální ERP systém pro výrobní firmy

  • 21. 5. 2021

Aby mohl být ERP systém označen jako vhodným pro výrobní firmy, musí disponovat velmi specifickou sadou funkcí a nástrojů. Přesně takové vlastnosti vám nabízí modul Řízení výroby, který je přirozenou součástí ERP systému Byznys.

Jednou z největších výhod ERP systému Byznys je jeho komplexnost – nabízí široký výběr specializovaných modulů. Ty pokrývají všechny firemní agendy, od účetnictví přes CRM systém až po dopravu a logistiku. Jedním z nich je modul Řízení výroby určený speciálně pro potřeby výrobních firem. 

 

Vše potřebné v jednom systému 

Výroba je dlouhý a komplexní proces zahrnující řadu specifických operací. Modul Řízení výroby je proto navržen tak, aby všechny důležité operace pokryl a pomohl vám ve všech fázích výroby, od požadavku zákazníka přes přípravu a plánování až po samotnou výrobu a její odvádění. 

Modul je zároveň plnohodnotnou součástí ERP systému Byznys a může tak využívat data i z jiných částí systému (obchod, řízení skladu, účetní systém, logistika a další). Všechny důležité údaje a dokumenty tak máte stále na jednom místě. 

 

Jak konkrétně vám řízení výroby pomůže? 

Technické plánování výroby (TPV) 
Tato funkcionalita je založena na hierarchických kusovnících, kde jednoduše určíte požadované množství výrobků, z jakých materiálů či polotovarů se bude vyrábět, a jaké technologické postupy budou použity včetně určení pracoviště a normových časů. TPV rovněž usnadní kalkulace ceny zakázky a odhady využití výrobních kapacit, a při využití v roli podkladů pro opakované zadávání výrobních příkazů vám přinese úsporu nákladů díky výraznému snížení chybovosti.  

Plánování výroby 
S Byznysem získáte nástroje pro vytváření a správu plánů výroby, požadavků na materiál (MRP I) a požadavků na hlavní i vedlejší výrobní zdroje (MRP II). Zde vám přijde vhod zejména funkce Plánovač schopná vizualizovat číselná data do Ganttova diagramu. Neméně užitečným nástroji jsou i online zadávání výrobních hlášení a plánování dodání materiálů a dílů těsně před jejich použitím (Just-in-time). Pokud se pak během výroby změní požadavky či dojde k nečekané situaci (porucha, urgentní zakázka apod.), modul vám umožní rychlé operativní přeplánování.  

Příprava výroby 
Zmíněný modul Řízení výroby vám pomůže s tvorbou a kopírováním technologických postupů, vytvářením vzorových kusovníků či kontrolou naskladnění materiálu. Stejně snadno lze provádět kalkulace režijních, mzdových a jiných složek včetně výpočtu plánovaných nákladů a výnosů. V neposlední řadě pak máte možnost importovat podklady pro technologické postupy z jiných programů. 

Sledování výroby 
Během samotné výroby budete mít vždy perfektní přehled o výrobních příkazech a operacích, rozpracovaností zakázky i plnění plánu včetně finančního porovnání se skutečností. Stejně jednoduše zařídíte uvolnění zakázky do výroby a posléze i její ukončení a účetní likvidaci. Zaměstnanci výroby pak mohou několika kliknutími schvalovat data a kontrolovat jejich celistvost, spravovat materiálové žádanky nebo kdykoliv nahlédnout do výrobní dokumentace.  

 

Pro jaké druhy výroby lze modul využít? 

Při vývoji jsme mysleli na širokou škálu odvětví, Byznys vám proto nabídne funkce a nástroje určené pro různé druhy výroby:  

  • strojírenská výroba: řešení pro import polotovarů a materiálu do kusovníku a komunikace s externími programy (např. řezné plány pro CNC či systémy CAD), 
  • elektrotechnická výroba: úpravy výroby a doplňování rozpadů kusovníku, zakládání a údržba různých verzí jednoho výrobku, 
  • plastikářská výroba: evidence jakosti podle sériových čísel, přehled skupin sortimentu a evidence pohybů mezi nimi (vzorky, polotovary, zmetky, hotové výrobky i suroviny), 
  • betonářská výroba: řešení pro zadávání a číslování dílců podle celkového výrobku, hlášení a rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a konkrétního pracoviště. 

 

Řízení výroby jako součást systému Byznys 

Díky variabilitě systému lze na vaše přání kdykoliv upravit nastavení pravidel výrobních procesů dle výsledků analýzy a specifik vaší firmy. A jelikož stále platí, že péče je náš byznys, kdykoliv se můžete obrátit na technickou podporu Byznysu nebo na náš ochotný tým konzultantů. Rádi vám pomůžeme, poradíme, navrhneme vhodné řešení... Jednoduše vám budeme k dispozici. 

 

Komu již Řízení výroby pomohlo?  

O výhodách Byznysu a jeho výrobního modulu už se přesvědčila celá řada firem, pro které se naše řešení stalo nedílnou součástí jejich každodenní činnosti. Za vše jmenujme dva příklady:   

Ve strojírnách Kohout pomáhá modul Řízení výroby řídit provoz 21 CNC pracovišť a umožňuje firmě zvládat různorodé objednávky, od zakázek velkých koncernů až po malé živnostníky. Slovy Petra Vokála, technicko-obchodního manažera: „Nejvíce oceňuji péči konzultantů. Díky nim jsme naplno využili možnosti systému a přizpůsobili jsme si ho našim potřebám. Byznys pro nás není dodavatel, který jen hasí požár. Je to konstruktivní partner.“ 

Přechod na Byznys výrazně usnadnil práci i ve společnosti Alfa výroba jednoúčelových strojů, kde umožnil zavést rozsáhlou automatizaci lidské práce, firemních procesů a logistiky. Zároveň s tím společnost získala perfektní přehled o dokumentaci, výrazně zpřehlednila skladové hospodářství a zbavila se tzv. fenoménu nepostradatelného člověka. Problémem nebylo ani napojení Byznysu na systémy třetích stran. Jak říká Zdeněk Kulič, majitel firmy: “Splnil se mi sen, jak by to ve firmě mělo vypadat.” 

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor