MENU Zavřít

Upozornění na zadávání ošetřování člena rodiny v důsledku uzavření škol

  • 24. 11. 2020

Nevíte si rady s tím, jak správně zadat ošetřování člena rodiny v systému Byznys?

Připravili jsme pár důležitých informací, které vám v tomto procesu pomohou.

Podle výkladu ČSSZ se pro ošetřování člena rodiny v důsledku uzavření škol považuje za den vzniku potřeby ošetřování pro prvního pečujícího rodiče den uzavření školy, což je datum 14.10.2020 (na rozdíl od březnových OČR, které se řídilo individálním vznikem potřeby péče).


Při zadávání těchto nepřítomností v průběhu října žádný problém nenastal, protože rozhodné období v tomto případě bylo totožné jako například u DPN – tedy od 01. 10. 19 (nebo od nástupu) do 30. 09. 20.

Pokud ale k čerpání OČR pro prvního pečujícího rodiče došlo až od listopadového datumu, musí být i v tomto případě rozhodné období na příloze k žádosti stanoveno do 30. 09.2020 (den vzniku potřeby ošetřování nastal uzavřením školy 14. 10. 20).

Pro zadání nepřítomnosti v Byznysu to znamená běžné pořízení s datumem od – do, ale s opravou datumu ve sloupci Nemoc od, kam je třeba pořídit datum uzavření škol, tj 14. 10. 2020.
Toto platí ale pouze u prvního pečujícího!
Pokud se rodiče vystřídají, bude u druhého rodiče datum počátku potřeby vzniku ošetřování den, od kterého začal prvně pečovat.

Příklad:

Zaměstnanec v pracovním poměru pečuje o dítě od 02. 11. 2020 – první pečující
Ošetřovné náleží od 02. 11. 2020. Rozhodné období je říjen 2019 až září 2020.
Rodič, který převezme péči např. 09. 11. 2020 – rozhodné období bude listopad 2019 – říjen 2020

U některých škol a zařízení (lesní školky, stacionáře apod.) je třeba ale vycházet z data uzavření tohoto zařízení podle údaje uvedeného pojištěncem v žádosti a jako datum vzniku potřeby ošetřování pak uvádět toto datum.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor