MENU Zavřít

Zákon o ochraně oznamovatelů: Nová opatření pro whistleblowing ve firmách

 • 3. 7. 2023

Od 1. srpna 2023 začne platit nový právní předpis, jehož cílem je posílit ochranu oznamovatelů ve firmách. Tento zákon přináší do podnikatelského prostředí přísnější požadavky týkající se whistleblowingu. Jako např. zavedení interního oznamovacího systému. Chcete-li tento systém získat, nabízíme speciální SLEVU. 

Co představuje whistleblowing?

Whistleblowing je termín označující akt, kdy jednotlivec, nazývaný oznamovatel, poskytuje informace o podezřelých nebo nezákonných činnostech, které se dějí v organizaci, instituci nebo firmě, kterou obvykle dobře zná. Oznamovatel jedná s cílem přinést spravedlnost, otevřenost a transparentnost do daného prostředí.  

Whistleblowing jako prostředek k lepšímu podnikání  

Firma, která aktivně podporuje hlášení nezákonných či neetických činností, vytváří prostředí, které snižuje možnost výskytu korupce, podvodů a dalších škodlivých praktik. Tímto způsobem se také staví na stranu etiky a posiluje důvěru jak uvnitř firmy, tak i mezi jejími partnery a zákazníky.  

4 hlavní výhody whistleblowingu:  

 1. Prevence a snížení rizika: Whistleblowing umožňuje odhalovat potenciální rizika a nezákonné aktivity ve firmě, což předchází jejich šíření a snižuje možné negativní dopady. 
 2. Vylepšení etického prostředí: Podpora zaměstnanců při oznamování neetického jednání přispívá k vytváření atmosféry, ve které se klade důraz na vyšší etické standardy a integritu v rámci celé firmy. 
 3. Ochrana pověsti: Díky whistleblowingu se firma může aktivně zabývat potenciálně škodlivými situacemi, čímž minimalizuje negativní dopad na svoji pověst a důvěru obchodních partnerů. 
 4. Dodržování právních předpisů: Whistleblowing přispívá k dodržování příslušných právních předpisů a regulací, čímž snižuje riziko právních problémů a následných sankcí. 

Ochrana oznamovatelů s novým zákonem  

Nový právní předpis o ochraně oznamovatelů vstoupí v platnost v České republice od 1. srpna 2023. Jeho cílem je stanovit pravidla pro proces podávání oznámení o nezákonném jednání pomocí interního oznamovacího systému, včetně vyhodnocování těchto oznámení a ochrany samotných oznamovatelů.  

Podle tohoto zákona jsou povinni zavést interní oznamovací systém:  

 • Společnosti, které zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců. 
 • Veřejní zadavatelé, zejména obce s minimálně 10 tisíci obyvateli. 
 • Orgány veřejné moci a zaměstnavatelé působící v oblastech vymezených zákonem. 

Kromě zavedení interního oznamovacího systému nový zákon také stanovuje další podmínky pro efektivní fungování whistleblowingu. Mezi tyto podmínky patří:  

 • Jmenování příslušné osoby: Musí být určená odpovědná osoba, která bude přijímat a řešit oznámení od whistleblowerů. Tato osoba bude mít za úkol správné zpracování a vyhodnocení nahlášených informací. 
 • Různé způsoby podání oznámení: Zákon stanovuje, že oznamovatelé by měli mít možnost podat oznámení písemně, ústně nebo prostřednictvím interního oznamovacího systému. Tím se zajistí snadná dostupnost a přístupnost celého procesu. 
 • Ochrana oznamovatele: Zákon předepisuje, že se musí zajistit ochrana oznamovatele před represáliemi, jako je propuštění, snížení mzdy, přeřazení na jinou pozici a podobně. Tím se motivuje oznamovatel k odhalování nepravostí s jistotou, že nebude potrestán za své činy. 

Byznys spojil síly s inciativou NNTB: Přináší webinář i speciální slevu!  

Whistleblowing může být v podnikatelském sektoru cenným nástrojem pro prevenci a odhalování nezákonných či neetických praktik. Pro dosažení úspěchu je nezbytné vytvořit transparentní program, poskytnout ochranu whistleblowerům a zajistit efektivní zpracování podaných oznámení. Tyto prvky hrají klíčovou roli při využívání whistleblowingu ve prospěch firmy i celého odvětví.  

Z toho důvodu Byznys za pomoci českého nejpoužívanějšího softwaru na whistleblowing Nenech to být připravují speciální bezplatný webinář pro všechny, které whistleblowing a nový zákon o ochraně oznamovatelů zajímá více. 

Chci se zaregistrovat na webinář

Zároveň pokud používáte systém Byznys, získáte 10% slevu na pořízení aplikace NNTB. A to s kódem BYZNYS23. Kód zadejte skrze formulář na webu Nenech to být.    

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor