MENU Zavřít

Inovace ve skladové evidenci jako klíč k větší konkurenceschopnosti

 • 15. 2. 2024
 • 7 minut čtení

Chcete mít ve svém skladu pořádek, udržovat si přehled o skladových pohybech či zrychlit proces odbavování objednávek? Nejpřímější cesta k těmto cílům vede prostřednictvím efektivní skladové evidence.

Význam inovací ve skladové evidenci 

Skladová evidence je proces sledování a správy všech zboží a materiálů, které podnik skladuje. Jinými slovy – s její pomocí zaznamenáváte příjem zboží do skladu, jeho umístění, množství na skladě, pohyb zboží uvnitř skladu a samozřejmě také jeho výdej. Skladová evidence je tak klíčovou součástí správy zásob, neboť umožňuje podnikům udržovat si přehled o dostupnosti produktů a optimalizovat množství i umístění skladových položek.  

Právě kvůli této důležitosti jsou inovace v oblasti skladové evidence nejen cestou ke zefektivnění skladových operací, ale zdlouhodobého hlediska také nezbytným krokem pro podporu růstu firmy. Již mnoho společností totiž doplatilo na to, že v rámci svého rozvoje doslova přerostly stávající metody evidence položek a narazily na vážné problémy v podobě administrativního chaosu či výrazného zpomalení skladových procesů.  

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

Přehled nejnovějších trendů ve skladové evidenci 

V posledních letech proto v oblasti (nejen) skladové evidence došlo k výraznému technologickému pokroku. Mezi ty nejvýznamnější inovace patří následující:  

 • Automatizace a digitalizace: ERP systémy a skladová SW řešení přebírají stále více rutinních činností, čímž umožňují firmám zbavit se závislosti na manuálním zadávání dat a uvolnit tak ruce svým zaměstnancům. 
 • Internet věcí (IoT): nejrůznější senzory a mobilní zařízení (např. čtečky čárových kódů) poskytují v reálném čase data o stavu a pohybech zásob, navádějí skladníky ke správným položkám nebo informují o potřebě doobjednat materiál. 
 • Umělá inteligence a strojové učení: moderní podnikové informační systémy využívají prvků AI a pokročilých analytických nástrojů k vyhodnocování provozu skladu, předpovídání trendů či optimalizaci množství a umístění zásob na základě poptávky po konkrétních artiklech. 
 • Nástup cloudu: softwarová řešení pro řízení skladových operací se stále více přesouvají do cloudového prostředí, což uživatelům přináší vyšší flexibilitu, škálovatelnost a snadný přístup k informacím o skladu z jakéhokoli místa. 

Dohromady tyto trendy umožňují nejen zvýšit přesnost skladové evidence zásob, ale také zlepšit celkovou produktivitu a efektivitu skladových operací. Jednou z nejvýhodnějších cest k takovým inovacím pak jsou WMS (Warehouse Management System) řešení.  

Výhody a funkce WMS systému 

WMS si můžete představit jako virtuálního asistenta disponujícího širokou škálou nástrojů a funkcí pokrývajících nejrůznější skladové operace. Jeho úkol je pak jasný – co nejvíce zefektivnit nejen skladovou evidenci, ale také celý provoz skladu.  

Nejlépe si přínosy WMS vysvětlíme na příkladu modulu WMS pro ERP systém Byznys – jednoho z celé řady modulů, které dohromady umožňují Byznysu řídit chod celé firmy.  

Jak vám WMS pomůže? 

 1. Automatizace skladových procesů: rutinní operace jako např. vyplňování dokladů, zadávání položek do databáze nebo tisk štítků pro dopravce můžete s klidem přenechat systému. Zbavíte tak své zaměstnance velkého množství nudné a časově náročné administrativy. 
 2. Přesná skladová evidence: s WMS své skladníky vybavíte čtečkami čárových kódů, které naskenované položky automaticky odesílají přímo do databáze ERP systému. Zcela se tak vyhnete nutnosti ručního přepisování a zároveň zajistíte, že jakákoliv změna v množství či umístění artiklů se okamžitě projeví v systému.  
 3. Digitalizace a snížená chybovost: WMS vám umožní poslat papír, tužku i Excel do důchodu a skladovou evidenci kompletně řídit elektronicky. Kromě úspory času i práce se tak prakticky zbavíte i chyb způsobených lidským faktorem, kdy systém sám upozorní na případné nesrovnalosti nebo špatně vyskladněné objednávky. 
 4. Optimální rozmístění skladových položek: kombinace skladového systému a ERP vám přinese také spolehlivý zdroj dat o využití kapacity skladu a pohybu položek. Získáte tak kvalitní podklady pro určení, které zboží či materiál je potřeba nejčastěji, a tudíž by mělo být snáze dostupné. Naopak méně žádané položky můžete s klidem posunout na méně frekventovaná místa.  
 5. Flexibilitu a škálovatelnost: systém Byznys nabízí široký výběr modulů pokrývajících nejrůznější obory činností a snadno se tak přizpůsobí potřebám takřka každé firmy. Díky možnostem zákaznických úprav a s pomocí zkušeného týmu konzultantů pak můžete systém průběžně doplňovat o nové funkce a nástroje. Byznys tak dokáže růst společně s vaší firmou.  

Více o Byznys WMS

Případová studie – inspirujte se spokojeným klientem 

Příkladem skvěle zvládnuté skladové evidence zásob je české zemědělské družstvo Bohemia Apple, které se zabývá pěstováním, zpracováním a dodávkou jablek a jablečných produktů. Ty následně dodává zákazníkům po celé ČR včetně velkých řetězců Kaufland, Globus, Penny a podobně.  

V počátcích družstva byly skladové operace závislé na tužce a papíru, což s postupným růstem družstva a zvyšujícím se objemem zpracovávaného zboží brzy přestalo stačit.  

Zástupci Bohemia Apple se proto rozhodli pro implementaci ERP systému Byznys, s nímž získali i zcela nový skladový software. Družstvu toto rozhodnutí přineslo následující přínosy: 

 • čtečky s čárovými kódy: zaměstnanci již nemusí velkobedny s jablky zaznamenávat ručně – stačí jen naskenovat kódy a data o množství zboží se automaticky odešlou do Byznysu. 
 • přehled o skladových pohybech: díky agregaci dat v systému mají zaměstnanci i vedení vždy přesné informace o stavu skladových zásob a druhu i množství uchovávaného zboží. 
 • automatizace: díky zákaznické úpravě systém sleduje jednotlivé fáze expedice, udává lokace jednotlivých beden a automaticky generuje dodací listy.  

Více o řešení pro Bohemia Apple

Jak začít s inovacemi ve vašem skladu 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zavádění inovací do skladové evidence může být pro mnoho podniků výzvou. Pokud je ale celý proces proveden správně, může se jednat o významný krok kupředu pro celou firmu. Zde přinášíme obecný přehled fází, které vás na cestě k modernímu skladu čekají:  

 1. Vyhodnocení současného stavu: Než začnete s jakýmikoli inovacemi, je důležité pečlivě analyzovat současný stav skladu. Identifikujte oblasti vyžadující zlepšení a zjistěte potenciální překážky pro implementaci nových technologií. 
 2. Stanovení cílů: Určete, čeho vlastně chcete inovacemi dosáhnout. Chcete zrychlit odbavování objednávek, zpřehlednit skladové pohyby, automatizovat administrativu nebo všechno dohromady? Získáte tak pomyslnou laťku, s jejíž pomocí budete vyhodnocovat výsledky následujících kroků. 
 3. Výběr vhodných technologií: Na základě stanovených cílů vyberte technologie, které potřebám vašeho skladu nejvíce vyhovují. To může zahrnovat WMS systémy, nejrůznější skladové programy, mobilní zařízení a další. 
 4. Plánování implementace: ve spolupráci s dodavatelem vybraného řešení stanovte podrobný plán implementace včetně časového harmonogramu, rozpočtu a alokace zdrojů. Zde doporučujeme zvážit spolupráci s externími odborníky nebo dodavateli, kteří mají s instalacemi podobných systémů zkušenosti. 
 5. Postupná implementace a hodnocení: Zavádějte nové technologie postupně, abyste mohli monitorovat jejich dopad a přizpůsobit procesy podle potřeby. Pravidelně vyhodnocujte efektivitu nových technologií a s dodavatelem řešte případné úpravy a opravy. 
 6. Školení zaměstnanců: Aby byly nové technologie účinně využívány, je nezbytné jejich budoucí uživatele důkladně proškolit. Investujte proto čas i peníze do školení a vzdělávání zaměstnanců, aby dokázali plný potenciál nových technologií plně využít.  

Nepodceňte hodnotu propojení ERP systému a skladového softwaru 

Pokud skladové řízení integrujete do ERP systémů, učiníte tak zásadní krok pro ještě lepší kontrolu nad vaším skladem. Tak by se dal shrnout rozhovor s odborníkem na ERP systémy Michalem Pechem, kde se mimo jiné dozvíte i užitečné informace o procesu implementace podnikového software či konkrétních přínosech jeho napojení na skladový systém.  

Přejít na rozhovor

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor