MENU Zavřít

Prominutí zálohy na daň silniční z důvodu mimořádné události

  • 4. 12. 2020

Ministryně financí promíjí s ohledem na nouzový stav zálohy na daň silniční.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 promíjí ministryně financí zálohy na daň silniční, ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí  správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů (přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 – z podnikání, 8 – z kapitálového majetku a 9 – z pronájmu zákona o daních z příjmů) v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Tato rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančních zpravodajích č. 22/2020 a č. 25/2020

Aby mohly být dotčeným daňovým subjektům prominuty zálohy na daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke vzoru oznámení je podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká.

S ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností, resp. nutnost zohlednit předmětné Rozhodnutí v předpisech daňových povinností, doporučujeme, aby dotčené daňové subjekty předmětné oznámení podávaly nejpozději v den splatnosti prominutých záloh na dani silniční.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor