MENU Zavřít

RPA zvládne zpracování dat a rutinní úkoly bezchybně a rychleji než jakýkoli pracovník

  • 20. 6. 2023

Robotická automatizace procesů (RPA) se stává stále důležitější součástí moderních podniků. V oblasti ekonomických oddělení nabízí obrovský potenciál pro zefektivnění rutinních úkolů a automatizaci opakujících se činností. O potenciálu i budoucnosti RPA jsme si promluvili s odborníkem přímo z praxe. 

Moderní podnikání čelí neustálému tlaku na zvyšování efektivity a rychlosti zpracování úkolů. Jedním z klíčových nástrojů, jak toho dosáhnout, se stává robotická automatizace procesů (RPA).

Tato inovativní technologie umožňuje přenést rutinní a opakující se činnosti na softwarové "roboty", které dokážou tyto úkoly vykonávat bezchybně a výrazně rychleji než lidský pracovník

 

Zjistit více o RPA

 

Jaké konkrétní výhody RPA pro podniky představuje, jaký vztah má k ERP systémům a co nám přinese budoucnost v této oblasti? Na tyto otázky odpovídal v rozhovoru Roman Vinš, ředitel ERP systému Byznys ve společnosti Seyfor, a. s.

Když se řekne robotická automatizace procesů, co přesně si pod tímto pojmem představit?
Robotická automatizace procesů je v podstatě přenesení rutinních a opakujících se činností na softwarové „roboty“. Tzn. pokud existují činnosti, které se opakují, vyžadují přesnost, resp. jsou náchylné k chybám, které může obsluha učinit a zároveň mají jasná pravidla, pak je možné tyto činnosti zrobotizovat.

To zní jako silný potenciál pro zefektivnění podnikových procesů většiny firem. Je to tak?
Jak jsem již zmínil, výhodou RPA je automatizace opakujících se činností, které je schopen „robot“ vykonat bezchybně a v krátkém časovém úseku. V současné době je na pracovním trhu nedostatek kvalifikovaných a zodpovědných pracovníků a z tohoto důvodu je na místě, pro všechny firmy, uvažovat o RPA, na kterou se dají činnosti „delegovat“.

 

Více o 4 největších ekonomických přínosech RPA

 

Z obecného popisu RPA lze usuzovat, že má mnohé společné s ERP systémy. Jak se od sebe liší nebo jakou souvislost mezi sebou mají ERP systémy a RPA?
Vzhledem k tomu, že se bavíme o softwarové robotizaci, pak je RPA s ERP systémy úzce propojena.

RPA tedy může být součástí ERP systému a jako taková vykonávat část činností, které by v rámci ERP systému musela provádět obsluha. Může také dojít k tomu, že je RPA nad (nebo vedle) ERP systému a může zastřešit činnosti, které se realizují napříč jednotlivými systémy a aplikacemi, které podnik využívá.  

 

Více o vztahu RPA s ERP systémy

 

Z toho, co říkáte, lze říci, že například podnikové procesy ekonomického oddělení jsou ideální pro zefektivnění pomocí RPA? 
Součástí zodpovědnosti ekonomického oddělení je nemalá řada činností, které k využití RPA přímo vybízejí.

Je to zejména proto, že některé úkoly ekonomů a účetních jsou poměrně striktně svázané účetními, ekonomickými a někdy i daňovými předpisy a existují pro ně jasná pravidla. Z těchto pravidel a postupů je pak možno jednoduše vyjít pro následnou robotizaci, a to především proto, že se činnosti periodicky opakují.

Pokud bychom byli konkrétnější, pro jaké činnosti ekonomického oddělení by mohla být RPA největším přínosem?
Jedná se o celou řadu činností, se kterými může RPA značně pomoct. Můžeme začít značnou automatizací a robotizací rutinní fakturace a účtování dokladů, kdy systém může, v podstatě, účtovat sám.

Pokračovat pak můžeme v rámci každoměsíčních činností, jako je automatizace časového rozlišení nákladů a výnosů, rozúčtování jednotlivých souhrnných operací na jednotlivá střediska či dimenze nebo vyúčtování nedokončené výroby.

Nakonec je možno zařadit nutné a někdy až obtěžující roční činnosti, mezi které patří tvorba a vyúčtování opravných položek nebo provádění odpisů pohledávek, a pak také značné možnosti automatizace při provádění inventur zásob a jejich vypořádání.

Pokud to shrnu, využití RPA v rámci ekonomického oddělení umožní jednotlivým pracovníkům věnovat se činnostem, které automatizaci neumožňují, a ponechat na robotech zpracování dat a realizaci rutinních úkolů, které robot zvládne bezchybně a rychleji než jakýkoli pracovník.

 

Přínosy RPA v účetnictví

 

Nabízí se otázka, jaký dopad bude mít RPA na lidské zdroje v ekonomickém oddělení?
Vycházím z předpokladu, že kvalitních pracovníků není nikdy dost a že většina ekonomických oddělení je dnes poddimenzovaných.

Tzn. jako hlavní dopad vidím to, že se vše zvládne dříve a lépe a pracovníci ekonomického oddělení budou mít více prostoru pro kontrolní a metodickou činnost. Ta v konečném důsledku přispěje ke správnému efektivnímu fungování ekonomických oddělení.

Samozřejmě je nutno dodat, že existují ekonomická oddělení, kde existují tzv. „pořizovači dat“, jejichž práce pak s využitím RPA může být nahrazena, ale jejich potenciál může být naopak využit při jiné práci/na jiné pozici.

Oblasti ERP systémů se sám věnujete přes 25 let. Kam se podle Vašeho názoru ubírá budoucnost RPA v ERP systémech a jaké nové RPA technologie se dají očekávat konkrétně v ERP systému Byznys?
RPA se dnes stává nedílnou součástí ERP systémů a stejně tak, jak robotizace patří do výroby, patří i RPA do ERP systémů.

V rámci EPR Byznys již v současné době nabízíme RPA v oblasti vytěžování přijatých faktur a v rámci balíčku RPA – ekonomika pak automatizované rozúčtování nákladů a výnosů na jednotlivá nákladová střediska a také na jejich časové rozlišení.

Následně pak se zaměříme na tvorbu a zpracování opravných položek a také na využití strojového učení a umělé inteligence, která posunuje využití automatizace do nové dimenze.  

Zaujalo vás téma robotické automatizace? Pokud se chcete dozvědět více např. o možnostech využití RPA v rámci Vašeho podniku, ozvěte se nám na obchod@byznys.eu nebo přes formulář níže.

Nepropásněte příležitost dozvědět se, co se u nás děje.

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor