MENU Zavřít

Whistleblowingová směrnice – vše, co potřebujete vědět do začátku

  • 9. 5. 2022

V prosinci 2021 vstoupila v platnost tzv. směrnice EU o whistleblowingu, která má za cíl chránit oznamovatele nekalého chování. Přinášíme stručný souhrn všeho, co potřebujete o nové legislativě vědět.

Odkdy a pro koho nová směrnice platí v ČR?  

Původní Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně oznamovatelů porušování práv EU vstoupila v platnost již 17. prosince 2021. Co se implementace do českého právního řádu týče, příslušená legislativa měla platit od března 2022. Kvůli podzimním parlamentním volbám se ale platnost posunula až na červen 2023 

Přesný termín bude znám poté, co začne příslušný zákon projednávat Poslanecká sněmovna. Očekává se ale, že jeho znění bude velmi podobné původnímu zákonu, který již prošel prvním čtením. Rovněž víme, že zákon se bude vztahovat na veškeré veřejné instituce s výjimkou malých obcípodniky nad 25 zaměstnanců.  

Pro tyto organizace zákon stanovuje následující základní povinnosti týkající se whistleblowingu:  

  • zavedení interního oznamovacího systému pro příjem a správu oznámení nekalého chování, 
  • zajištění institutu tzv. příslušné osoby (tj. toho, kdo bude oznámení řešit), 
  • mechanismy pro vyhodnocování a prošetřování přijatých oznámení od whistleblowerů, 
  • informování oznamovatele o přijetí oznámení i výsledcích následného šetření ve lhůtě stanovené zákonem, 
  • ochrana oznamovatelů před případnou odvetou ze strany zaměstnavatele.  

Pro více informací o směrnici i samotném whistleblowingu si přečtěte tento článek nebo se podívejte na záznam webináře, který se tomuto tématu věnoval. 

V čem whistleblowing mojí firmě pomůže? 

Ač se může whistleblowingová platforma jevit jako zbytečná byrokracie navíc, ve skutečnosti může vašemu podniku v mnohém prospět. Především tím poskytnete zaměstnancům možnost obracet se s problémy přímo na vás. Ti tak nemusí kontaktovat státní instituce či dokonce média, díky čemuž můžete dotyčný problém vyřešit interně a bez negativní publicity.    

Průzkumy potvrzují, že pokud mají pracovníci k dispozici interní oznamovací kanál, zpravidla jej využijí raději než jiné možnosti. Kromě toho vám whistleblowing přinese i řadu jiných benefitů, jako například: 

  • nemalé finanční úspory v důsledku včasného odhalení problémů či podvodného jednání,
  • snížení fluktuace zaměstnanců a zvýšení jejich spokojenosti, 
  • vyšší důvěryhodnost firmy v očích zaměstnanců i obchodních partnerů, 
  • předcházení trestní odpovědnosti a možnost získat řadu prestižních certifikací.  

Whistleblowing a ERP systém Byznys  

Solitea ohledně nové whistleblowingové směrnice navázala spolupráci s iniciativou NNTB, která vyvíjí stejnojmennou komunikační platformu určenou specificky pro splnění zákonných povinností ohledně ochrany oznamovatelů. Díky tomu můžeme všem uživatelům ERP systému Byznys nabídnout speciální 10% slevu na pořízení aplikace NNTB.   

Pro získání slevového kódu nás kontaktujte na e-mailu obchod@byznys.eu. 

 

Podobné
články

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Byznys vám přináší Seyfor